۱۳۹۰ آبان ۲۱, شنبه

دزدان اطلاعات و سپاه، عنوان نامه نوری زاد به خامنه ای

article picture

دهمین نامه محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر معترض به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران با عنوان "دزدان اطلاعات و دزدان سپاه" در وب سایت اینترنتی او منتشر شد.
آقای نوری زاد در این نامه نوشته که تا پایان روز انتخابات آتی مجلس در 12 اسفند، هفته ای یک بار به آقای خامنه ای نامه خواهد نوشت.
آقای نوری زاد در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه منظورش از دزدان اطلاعات و دزدان سپاه، اشاره به کسانی است که دو نهاد امنیتی و نظامی اطلاعات و سپاه را تحت سلطه خود درآورده اند، نوشته است: "وگرنه با اعتنا به مختصاتی که ما از اطلاعات و سپاه در نظام دینیِ خویش تعریف کرده ایم، این دو، سراپا درستی و هوشمندی و دوراندیشی و سرشار از خصلت های ناب انسانی و ایمانی اند و نمی توانند و نباید به انواع زشتی ها آلوده باشند و دست به غارتِ حیثیت و اموال مردم ببرند."
به گفته آقای نوری زاد، "حتما یک جماعتی، چه از بیرون و چه از داخل، این دو دستگاه شایسته را دزدیده اند و آنها را به ریخت مطلوب خود آراسته اند."
در ادامه آمده است: "مثل همین کاری که آقای احمدی نژاد با جنازه وزارت اطلاعات کرد و درآن دوسه ماه سرپرستی اش، دست به اعماق و اسرار این وزارتخانه برد و برای روزهای مبادای خود، اسناد و مدارک دلخواه را یکجا در چمدان مخصوصش ریخت و آن ها را به یک جای امن برد."
آقای نوری زاد همچنین نوشته است: "احمدی نژاد نیک می دانست فضاحت های سیاسی و پولی او خواه ناخواه آشکار خواهد شد. و نیک تر می دانست اگر دستش از سند و مدرک تهی باشد، جماعت اشقیا جر واجرش می کنند و هرتکه اش را به یک برهوت پرت پرتاب می کنند."
در پی تشدید حملات منتقدان رئیس جمهوری ایران و حلقه دستیاران نزدیکش، برخی از رسانه های حامی آقای احمدی نژاد تهدید کرده اند که او پرونده های زیادی از تخلف منتقدان در دست دارد و در زمان مناسب افشاگری می کند.
بی بی سی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر