۱۳۹۰ آبان ۲۱, شنبه

سه زندانی در قزوین به دار آویخته شدند صبح امروز شنبه، بیست و یکم آبان ماه، سه زندانی با رأی شعبه سوم دادگاه کیفری استان قزوین به دار آویخته شدند.
این افراد که هویتشان "س ـ د"، "الف ـ ش" و " س ـ الف" اعلام شده و دارای نسبت خویشاوندی با یکدیگر هستند، به اتهام تجاوز به عنف به مجازات مرگ محکوم شده بودند.
به گزارش فارس، این ۳ نفر با همراهی فرد دیگری به بهانه مسافر‌کشی در ساعت‌های غروب، خانم‌ها را سوار کرده و در یک نقطه خلوت آنها را داخل صندوق عقب می‌انداختند و از قزوین خارج می‌شدند.
آدم‌رباها یکی از روستاهای اطراف بوئین‌زهرا پس از آزار و اذیت این خانم‌ها که اغلب دختران دانشجو بودند، مرتکب عمل منافی به عفت می‌شدند.
این سه تن ۳۰، ۲۳ و ۳۰ ساله متأهل و دارای نسبت خویشاوندی با یکدیگر هستند که پرونده آن‌ها به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در سرقت و نفر چهارم نیز به اتهام آد‌م‌ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی و رابطه نامشروع مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مواد ۳۶۷، ۶۵۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۴۴۲ و مواد ناظر به ماده ۴۱۸ بند د ماده ۸۲ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و رأی نهایی صادر شد.
در ادامه حکم صادره در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. 

بر اساس حکم صادره متهم "س ـ د" به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و مشارکت در سرقت به اعدام، ۱۵ سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق،" الف ـ ش" به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی به ۱۳ سال حبس و اعدام و متهم" س ـ الف" به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و مشارکت در سرقت به ۶۰ ضربه شلاق، ۱۵ سال حبس و اعدام محکوم شدند.
همچنین متهم ردیف چهارم "م ـ د" به اتهام آدم ربایی به ۱۳ سال حبس و به اتهام رابطه نامشروع به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
علاوه بر این احکام صادره هر چهار متهم به دلیل ایجاد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکیان محکوم شدند.

هرانا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر