۱۳۹۰ تیر ۱۵, چهارشنبه

چرا همسر عبدالفتاح سلطانی بازداشت شد

روز شنبه احضاريه به دست همسر آقاي عبدالفتاح سلطاني يکي از وکلاي سرشناس ايراني مي رسد در اين احضاريه صرفا قيد شده بود: جهت پاره اي از توضيحات سه روز پس از رويت خود را به شعبه دوم بازپرسي دادسراي اوين معرفي کنيد. خانم معصومه دهقان که هيچ فعاليت سياسي در طول زندگي اش نداشته اند، امروز صبح به همراه آقاي عبدالفتاح سلطاني به زندان اوين مراجعه مي کنند. آقاي سلطاني از همسرشان وکالت داشته و علي الصول و بر اساس موازين و مقررات قانوني مي بايست به ايشان اجازه ورود به دادسراي مستقر در زندان اوين داده مي شد ولي مسئولين زندان و دادسراي مستقر در اوين، اجازه ورود به آقاي سلطاني را نداده و صرفا خانم دهقان وارد زندان مي شوند. آقاي سلطاني ساعت ها در مقابل زندان اوين منتظر همسر و موکلشان مي شوند ولي هيچ پاسخي نگرفته و اين انتظار تا ساعت 22 به طول مي انجامد و در نهايت به ايشان اعلام مي شود همسرشان بازداشت مي باشند. دادسراي انقلاب مستقر در زندان اوين يکي از دادسراهايي است که قضات و کارمندان آن، پايبند به هيچيک از موازين و مقررات مصوب نبوده و بر اساس علايق و سليقه هاي شخصي خود تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فعاليت مي کند. اگر قانون را ملاک عمل قضات قرار دهيم که در اينگونه مراجع قضايي چنين نيست، خانم معصومه دهقان نمي بايست، بازداشت مي شدند. بازداشت خانم معصومه دهقان تنها مي تواند به يک علت باشد و آن اينکه، بازجويان وزارت اطلاعات، ايشان را تحت شکنجه قرار داده تا عليه آقاي سلطاني اقرار اخذ نمايند در غير اينصورت هيچ دليل ديگري در بازداشت ايشان وجود ندارد.


برگرفته از :محمد مصطفایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر