۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

آزار اقلیت های مذهبی در ایران

article picture


بیانیۀ ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده
دریافت گزارشهایی دایر بر این که دادگاه های ایران از یوسف نادر خانی خواسته اند که یا ایمان خود را به آیین مسیحی انکار کند و یا به عنوان مرتد – یک اتهام مبتنی بر اعتقاد مذهبی- با مجازات اعدام روبرو شود، مار را وحشت زده ساخته است. اگر این امر به اجرا در آید، نخستین مورد اعدام به خاطر ارتداد در ایران از 1990 تا کنون خواهد بود.
او تنها یکی از هزاران نفری است که به خاطر اعتقادات مذهبی خود در معرض تعقیب و آزار قرار دارند. هفت رهبر جامعۀ بهایی که مدت زندان آنها به دلیل عمل به فرائض دینی خود به بیست سال افزایش یافته و نیز صدها صوفی که به سبب اعتقادات خود در ملاء عام تازیانه خورده اند، در همین شمار هستند.
رهبران ایران در حالی که ریاکارانه مدعی ترویج مُدارا هستند، به بازاداشت، زندانی کردن، عملیات ایذایی و نقض حقوق کسانی که فقط می خواهند بر طبق دین مورد انتخاب خود عبادت کنند، ادامه می دهند.
ما برای ادامۀ دعوت از دولت ایران به رعایت حقوق بنیادین همۀ شهروندان خود و عمل به تعهدات بین المللی اش در محافظت از آنها، به جامعۀ بین المللی می پیوندیم.
وزارت امور خارجه ایالات متحده
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر