۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

فراخوان کارگران نفت برای شروع دور جدید اعتراض و مبارزه

article picture


شرکت ساختمانی نصب در پالایشگاه آبادان مدت 4 ماه است که دستمزدهای خویش را دریافت نکرده اند.
به گزارش کمیته کارگری، آنان در طول این مدت به صورت مدام علیه تأخیر پرداخت مزدها اعتراض کرده اند و علیه این جنایت سبعانه سرمایه داران فریاد خشم و عصیان سر داده اند. کارگران می گویند که گرسنه اند، هیچ ریالی برای تأمین معاش خود و فرزندان خویش ندارند. به گاه بیماری افراد خانواده قادر به تهیه دارو و پرداخت هزینه دکتر و درمان نیستند. ماههاست اجاره بهای خانه محقر مسکونی خود را پرداخت نکرده اند و به صورت عاجل در معرض بیرون راندن از کومه های محل اقامت و زندگی در بیابان ها هستند. همگی فریاد می زنند که از این زندگی ذلت بار مالامال از حقارت و گرسنگی و توهین به ستوه آمده اند. با خشم و قهر می گویند که که دنیائی کار کرده اند. در طول همین چهار ماه کوهی از سود و سرمایه نصیب سرمایه داران دژخیم و جنایت پیشه ساخته اند اما خود حتی از دریافت بهای نیروی کارشان به طور کامل محروم مانده اند. کارگران با زبان دل و از عمق وجود خود، خشمگین فریاد می زنند که آتش جهنم بردگی مزدی اسلامی هر روز با شعله وری بسیار مرگبارتری کل هست و نیست آن ها را می سوزاند و در کام خود خاکستر می سازد. می گویند که تحمل این وضع ممکن نیست و باید کاری کرد. در همه این ماهها، کار فرمایان هر روز به بهانه های واهی، با استفاده از پشتوانه قدرت و قهر ضد کارگری دولت جنایتکار سرمایه داری از پذیرش این نازل ترین و بی مقدارترین خواست توده های کارگر امتناع کرده اند. سرمایه داران به گونه ای بسیار وقیح و بی شرمانه اعلام می دارند که کارگران باید کار کنند. باید همه گرسنگی ها، بیابان نشینی ها، حقارت ها، بی داروئی ها و تمامی بلایای دیگر جهنم سرمایه را تحمل نمایند تا رود پرخروش سودهای آنان باز هم پرخروش تر شود، تا آن ها سرمایه های هر چه بیشتری بیأندوزند و با این سرمایه های حاصل استثمار کارگران توده بردگان مزدی را هر چه بیشتر و سخت تر از هستی ساقط سازند. مجادلات مستمر کارگران و کارفرمایان در این چهار ماه به هیچ نتیجه ای نیانجامیده است و اینک 700 کارگر شرکت ساختمانی نصب پالایشگاه اخطار کرده اند که موج تازه ای از مبارزه و اعتراض را آغاز خواهند کرد و این مبارزات را تا در هم شکستن مقاومت سبعانه سرمایه داران و حصول نتیجه ادامه خواهند داد.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر