۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبهVVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de    www.bashariyat.de


ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر 
احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ کس را نباید خود سرانه توقیف ،حبس یا تبعید کرد.
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار ،به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

بازداشت وبلاگ نویسان را محکوم می نماییم

فعالان حقوق بشری، مدنی و وبلاگ نویسان را آزاد کنید

ایرانیان آزاده و انسان های آزادیخواه
یک بار دیگر یکی از سنگین ترین احکام صادره علیه یک وبلاگ نویس بلوچ در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی صادر شده.
سخی ریگی روز 28 خرداد سال 1388 در زاهدان بازداشت و به اتهام نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی به بیست سال زندان محکوم و از زندان زاهدان به زندان کارون در اهواز تبعید شد و در شرایط بسیار نامساعدی به سر می برد.
متاسفانه رژیم اسلامی ایران همواره معترضین ، وبلاگ نویسان ، روزنامه نگاران، مدافعین حقوق بشر و فعالان سیاسی و اجتماعی را دستگیر نموده و و به بهانه های مختلف همچون نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات و با صدور احکام غیر عادلانه در دادگاه های غیر علنی به زندانهای طویل المدت محکوم مینماید.
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با محکوم نمودن اینگونه احکام ضد بشری ،از تمامی انسانهای آزاده ،نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی به منظور ناکام گذاشتن احکام غیر انسانی و افشای سیاست سرکوب رژیم اسلامی ایران خواهان اقدامی جدی میباشد
320
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر