۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبه

فراخوان سخنرانی دکتر گلمراد مرادی و حمید حمیدی در پالتاک در مورد ایران چند ملیتیفراخوان سخنرانی دکتر گلمراد مرادی و حمید حمیدی در پالتاک در مورد ایران چند ملیتی


avatar
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک
سخنرانان وموضوع سخنرانی:
دکتر گلمراد مرادی: محقق و نويسنده و عضو کانون نويسندگان و انجمن قلم ايران در تبعيد

موضوع: آیا ما ایران چند ملیتی را برسمیت می شناسیم؟
حمید حمیدی: پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر
اقوام و ملل از منظر حقوق بشر
مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran

زمان: شنبه 18 یونی ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر