۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبهبه گزارش خبرگزاری کردستان، روز چهارشنبه 25 خرداد، جمعیت حقوق بشر کردستان ایران به همکاری کارلوسو ماروکا رئیس گروه نمایندگان طرفدار کرد در پارلمان سویس، سلسله سمینارها و جلساتی در مورد مسئله زن کرد در شهر برن پایتخت سویس و همچنین در شهر ژنو برگزار شد. در این سمینارها خانم لطیف رئیس سازمان آسوده، سوریا جمور از شهر ژنو و اولیویا لوفورت وکیل و کارشناس مسائل زنان که از سوی جمعیت حقوق بشر کردستان و گروه نمایندگان سویسی طرفدار کرد دعوت شده بودند، سخنرانی کردند.
شایان ذکر است که پیش از آغاز این سلسله سمینار، جمعیت حقوق بشر کردستان ایران با خانم ماریا روت بیرناسکونی، رئیس گروه زنان پارلمان سویس دیدار کرده و با ایشان درباره مشکلات زنان کرد در کردستان همچون قتل‏های ناموسی، خودسوزی زنان، ختنه کردن زنان، مسئله‏ی چند همسری و همچنین قوانینی که مانع پیشرفت زنان در کردستان می‏شود گفتگو کرد.
در بخش دوم این دیدار مشکلات زنان پناهجوی کرد در کشور سویس همچون مشکل زبان، تفاوت‏های فرهنگی، ناآشنایی با قوانین سویس و نبود حمایت‏های لازم از سوی دولت سویس مورد بحث قرار گرفت.کوردستان میدیا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر