۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

احضار مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی به دادگاه محمد جواد حق‌شناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی با احضاریه کتبی به دادگاه مطبوعات فراخوانده شد.
به گزارش جرس، در پی این احضار که از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران صورت پذیرفته بود متن کیفرخواست تنظیم شده از سوی دادگاه تسلیم وی گردیده است.
شایان ذکر است که روزنامه اعتماد ملی پس از شروع کار خود در بهمن ۱۳۸۴ با انتشار نزدیک به هزار شماره در ۲۸ مرداد ۸۸ با حکم شعبه ۱۳ بازپرسی کارکنان دولت توقیف موقت گردید. بیش از ۴۰ شکایت از روزنامه فوق صورت گرفته است که بخش اعظم ان مربوط به ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین مدعی العموم می‌باشد.
جرس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر