۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

حکومت سید علی گدا و 40 دزد بغداد،اختلاس در شركت نفت و گاز پارس

article picture
اختلاس 11 ميليارد ريالی در شركت نفت و گاز پارس
منبع حکومتی:با وصول گزارش از سوی وزارت اطلاعات علیه متهم آقای «م.ر.ع» کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده‌ای در دادسرای اموراقتصادی تشکیل شد.
ایسنا: شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی تنها متهم یک پرونده اقتصادی دیگر را مجرم شناخت و علیه وی کیفرخواست صادر کرد.
با وصول گزارش از سوی وزارت اطلاعات علیه متهم آقای «م.ر.ع» کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده‌ای در دادسرای اموراقتصادی تشکیل شد.
براساس این گزارش متهم یادشده از سال 1386 لغایت 1388 ازطریق سند سازی و تهیه فاکتورهای سفید امضاء و جعل فاکتورها و سربرگ شرکت‌ها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعاً به میزان یازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و سیصدودو هزار و یکصد ریال از شرکت نفت و گاز پارس شد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای اموراقتصادی براساس گزارش وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات و بهره گیری از نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اخذ دفاعیات متهم، وی را مجرم شناخت. پرونده مشارالیه پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر