۱۳۹۰ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

محکومیت سنگین فعالین کارگری و دانشجویی چپ در تبریزشاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، محمد جراحی و ساسان واهبی‌وش به احکام سنگین زندان محکوم شدند.
بنا بر گزارشات رسیده به هرانا، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی‌وش فعالین کارگری و دانشجویی شهر تبریز از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر در مجموعه به ۲۲ سال و نیم زندان محکوم شدند.
در این احکام سنگین، چهار متهم این پرونده جمعا به بیست و دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌اند و متهم ردیف پنجم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
بر طبق حکم صادره، شاهرخ زمانی متهم ردیف اول، به تحمل ده سال حبس تعزیری به دلیل تشکیل گروه مخالف نظام و تحمل یک سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و جمعا به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مطابق این حکم، محمد جراحی متهم ردیف دوم، به تحمل پنج سال حبس تعزیری به دلیل تشکیل گروه مخالف نظام محکوم شده است. همچنین نیما پوریعقوب متهم ردیف سوم، به تحمل پنج سال حبس تعزیری به دلیل تشکیل گروه مخالف نظام، و تحمل یک سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جمعا شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف چهارم ساسان واهبی‌وش نیز به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری به دلیل عضویت در گروه مخالف نظام، و نود و یک روز حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جمعا شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف پنجم بیوک سیدلر از اتهامات وارده تبرئه شده است.
دادگاه این فعالین کارگری و چپ در تاریخ بیست و هفت مرداد هزار و سیصد و نود در شعبهٔ یک دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده بود. از متهمین این پرونده پیش از این نیماپوریعقوب، ساسان واهبی‌وش و بیوک سیدلر به ترتیب با وثیقه‌های صد میلیون تومان، سی میلیون تومان و سی میلیون تومان از زندان تبریز آزاد شده بودند.
گفتنی است احکام صادر شده در قبال این پرونده، در چندین سالِ اخیر در مورد پرونده‌های سیاسی در تبریز بی‌سابقه بوده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر