۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه

بی خبری مطلق از احسان هوشمند فعال مدنی


جرس: خانواده احسان هوشمند با اعلام بي خبري مطلق از وضعیت وی، نسبت به شرایط او ابراز نگراني شديد کردند.
احسان هوشمند با حمله چند مامور لباس شخصي ساعت 21 روز شنبه، هفدهم دي ماه در منزل مسکوني خود دستگير شد. اين عمل همراه با تهديد و خشونت فراوان و فيلم برداري از منزل و همسايگان اين فعال مدني بود.
از آن تاريخ، براي پيگيري دليل اين امر و مشخص شدن ارگان دستگير کننده، اعضاي خانواده به نهادهاي گوناگون مراجعات مکرر نموده اند ولي تاکنون اطلاعي از هوشمند، وضعيت پرونده، سازمان دستگير کننده، و همچنين سلامتيش بدست نياورده اند. در عين حال هيچ تماسي از نامبرده با خانواده حاصل نشده است. عدم پاسخگويي و بي توجهي به حقوق انساني و قانوني، موجب نگراني شديد اعضاي خانواده شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر