۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

امیر شیبانی دانشجوی اخراجی بازداشت شد


بر اساس گزارشهای رسیده  امیر شیبانی فعال دانشجویی در مشهد دیروز ساعت ۳ بعد از ظهر دستگیر شده و فقط توانسته با پیام کوتاه به مادرش اطلاع بدهد.
رای صادره در دادگاه بدوی که با تجمیع ۳ پرونده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با سایتها و رسانه های ضد انقلاب و شرکت در اغتشاشات و تحریک جوانان به ۵ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۶ ماه حبس تبعید در زندان کرمان محکوم شده بوده که روز پنجشنبه ی هفته ی گذشته طبق ابلاغیه ای که برای وکیل اش از طرف دادگاه انقلاب ارسال شده بود در شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر مشهد رای بدوی تایید و ۱۰ روز برای اجرای حکم فرصت داده شده بود و تا روز دوشنبه وقت داشته است با این حال دیروز وقتی به  دیدار حضوری با قاضی رفته بوده بازداشت شده است .
وی در طول دو سال گذشته ۵ باربخاطر فعالیت های دانشجویی و مدنی بازداشت شده است .
رهسا نیوز 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر