۱۳۹۰ دی ۲۸, چهارشنبه

شکنجۀ جسمی و تحقیر جنسی زندانیان بطور وحشیانه ای ادامه دارد

article picture


شیوۀ جدید شکنجۀ جنسی علیه زندانیان توسط علی خادم معاون زندان گوهردشت کرج
بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" شکنجۀ جسمی و تحقیر جنسی زندانیان در شکنجه گاه بند 1 زندان گوهردشت کرج بطور وحشیانه ای ادامه دارد.
روز دوشنبه 26 دی ماه زندانی محسن مرزبان که از بند 6 به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت منتقل شده بود نسبت به رفتارهای وحشیانه و قرون وسطایی مامورین ولی فقیه در سلولها ی انفرادی اعتراض کرد. او را از سلول انفرادی بیرون کشاندند و به وی دست بند و پابند زدند و در مقابل چشمان بهت زدۀ سایر زندانیان با باتون و مشت و لگد وحشیانه شکنجه کردند.
بعد از او زندانیان دیگری به نام های جواد زارع،مهرداد کریمی ،شربت خسروی و مراد کتابی که از بند 3 به سلولها انفرادی بند1 منتقل شده بودند به همین شیوه وحشیانه مورد شکنجه ها قرار دادند.
پاسداربندهای ولی فقیه به شکنجه های وحشیانه جسمی اکتفا نکردند بلکه برای تحقیر کردن آنها مقابل چشمان سایر زندانیان وادار به عریان کردن کامل آنها نمودند و با باتون آنها را مورد اذیت و آزار جنسی قرار می دادند. این شیوۀ تحقیر و شکنجۀ جنسی برای اولین بار در این زندان و در معرض دید سایر زندانیان به اجرا گذاشته می شود.البته این شیوه غیر انسانی مدتها است که در زندان قزل حصار به اجرا گذاشته شده است.
رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی بدستور و توسط علی خادم معاون زندان گوهردشت کرج همراه با چند پاسدار بند دیگر صورت می گرفت.شکنجه های جسمی و شیوۀ جدید تحقیر جنسی توسط شخص خادم اعمال می شد.

علی خادم پیش از این رئیس اطلاعات زندان گوهردشت بود و لی به دلیل تجاوز به یکی از زنان پاسدار که منجر به باردار شدن وی گردید از این سمت برکنار شد اما با منصوب شدن محمد مردانی به عنوان رئیس زندان گوهردشت دوباره او به معاونت زندان منصوب شد.علی خادم طی دهه های اخیر در این زندان بوده است و شکنجه های وحشیانه وی منجر به مرگ تعداد بیشماری از زندانیان شده است. این فرد همچنین از وارد کنندگان مواد مخدر به زندان می باشد و از این طریق ثروتهای فراوانی به جیب زده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بکار بردن شیوۀ جدید شکنجه جنسی علیه زندانیان و استمرار یافتن شکنجه های قرون وسطایی توسط مسئولین زندان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی بدلیل نقض مستمر حقوق بشر واستمرار جنایت علیه بشریت در ایران بدستور ولی فقیه علی خامنه ای خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
28 دی 1390 برابر با 18 ژانویه 2012
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر