۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

هیلاری کلینتون، نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران را شدیداً محکوم کرد

article picture


هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجۀ آمریکا، نقض حقوق بشر به وسیلۀ رژیم جمهوری اسلامی را شدیداً محکوم کرد
در این بیانیه که در سایت رسمی وزارت امور خاجه آمریکا انتشار یافته ، آمده است:
گزارشهایی که از ادامۀ سرکوب توسط دولت جمهوری اسلامی علیه مردم خود حکایت دارند موجبات نگرانی عمیق ایالات متحده را فراهم ساخته اند. علیرغم اظهارات مقام رهبری و رئیس جمهوری ایران دایر بر ادعای حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان ایرانی و مردم منطقه، دولت به سرکوب همۀ اشکال دگراندیشی، ابراز عقیده و اجتماعات ادامه می دهد.
ما بویژه از بابت گزارشهای مربوط به صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، به این سبب که او حاضر به نفی ایمان مذهبی خود نیست، احساس نگرانی می کنیم. این حکم در بحبوحۀ یورشهای خشونت بار علیه پیروان ادیان گوناگون، مشتمل بر زرتشتیان، صوفیان و بهاییان صادرشده است.


دولت ایران به دستگیری روزنامه نگاران و فیلمسازان ادامه می دهد. آنها [مقامات ایرانی] با ایجاد اختلال در پخش برنامه های ماهواره ای و فیلتر کردن اینترنت از دسترسی به اطلاعات جلوگیری می کنند.

ایالات متحده همراه با جامعۀ بین المللی و همۀ ایرانیان مراتب مخالفت خود را با اظهارات و اقدامات ریاکارانۀ دولت ایران ابراز می دارد و ما ایران را همچنان به رعایت حقوق و آزادی های همۀ کسانی که در ایران زندگی می کنند فرا می خوانیم.
30 سپتامبر 2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر