۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

43 زندانی حكم اعدام دريافت كرده اند، 250حكم اعدام ديگر ابلاغ شده است

article picture

43 زنداني در گوهردشت حكم اعدام دريافت كرده اند


بنابه گزارش دريافتي،از كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها: پنجشنبه 31 شهريورماه حكم اعدام 43 نفر ديگر علاوه بر31 نفري كه در هفته آخر شهريورماه به آنها ابلاغ شده بود، صادر و ابلاغ شده است. اين زندانيان در حال حاضر به بند مخصوص نگهداري محكومين به اعدام منتقل شده اند. افرادي كه حكم اعدام دريافت كرده اند, در اعتراض به اين وضعيت دست به اعتصاب غذا زده اند. از طرفي, اعضاي خانواده زندانيان كه براي ديدار عزيزان شان مراجعه كرده بودند, با پاسخ منفي مواجه شده و موفق به ديدار آنها نشده اند

250حكم اعدام ديگر در قزلحصار ابلاغ شده است

طبق آخرين گزارش هاي رسيده به كانون, حكم اعدام 250 نفر علاوه بر82 نفري كه هفته قبل اعلام شده بودند، در زندان قزلحصار به زندانيان ابلاغ شده و كليه اين نفرات, به واحد 2 زندان منتقل شده اند. واحد 2 محل نگهداري محكومين به اعدام مي باشد. در بين اين زندانيان, دستگيرشدگاني از وقايع بعد ازانتخابات 88 هم وجود دارند. به گفته يك زنداني آزاد شده, حكم اعدام روز پنجشنبه31 شهريورماه به زندانيان ابلاغ شده است.
همچنين گزارش هايي از زندان رسيده مبني بر اينكه محكومين به اعدام دست به اعتصاب غذا زده اند و نسبت به حكم صادرشده اعتراض كرده اند. در حال حاضر, اعتصاب آنها ادامه دارد و متوقف نشده است.
همچنين از واحد 2 خبر رسيده كه فضا در آنجا ملتهب است. مسوولين زندان, زندانيان اعتصابي را براي دست برداشتن از اعتصاب غذا, زير فشار قرارداده اند, اما در مقابل, زندانيان همچنان از خوردن غذا امتناع مي كنند و بر اعتصاب شان مصر هستند.


كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر