۱۳۹۰ مرداد ۱۰, دوشنبه

بستن دروازه مرزی توسط رژیم ایران در مقابل فعالیت مردم

به دنبال ایجاد سپر انسانی در شهرک باژیرگه‌ در مقابل دروازه‌ مرزی اسن دره‌، رژیم ایران اقدام به بستن دروازه‌ مرزی سرو کرد.
موعمر تورکر استاندار جولمرگ در این باره‌ طی بیانیه‌ای گفت: به‌خاطر فعالیت اعتراضی مردم در منطقه‌ بوتان که‌ به‌ دروازه‌ مرزی رفته‌ بودند، رژیم ایران به‌ مدت دو روز دروازه‌ مرزی را بست.
گفتنی است ضمن اینکه ‌رژیم ایران در مقابل سپر انسانی مردم منطقه‌ بوتان دروازه‌ مرزی را بسته ‌است، همزمان نظامیان ایران در سنگرها به ‌حالت آماده‌ باش در آمده‌اند.نوروز تی وی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر