۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

نروژ ادعای لاریجانی را تکذیب کرد

article picture


نروژ ضمن تکذیب اظهارات لاریجانی حضور گروەهای تروریستی مخالف رژیم ایران در این کشور را رد کرد
وزارت خارجە نروژ ادعاهای «تهران تایمز» بە نقل از «لاریجانی» در دیدار با سفیر خود در تهران مبنی بر حضور و دستگیری گروەهای تروریستی مخالف رژیم ایران در این کشور را قاطعانە تکذیب  و آن را «کذب» خواندەاست. 


بە گزارش روزنامە Dagbladet نروژی روزنامە دولتی انگلیسی زبان تهران تایمز کە منعکس کنندە دیدگاەهای رسمی جمهوری اسلامی است؛ در شمارە روز چهارشنبە ٢٤ آپریل خود بە نقل از دبیر ستاد حقوق بشر قوەقضائیە و مشاور حقوقی رهبر مذهبی ایران نوشتە است: «در دیدار با "روالد نس" سفیر نروژ در تهران، محمد جواد لاریجانی اظهار داشت نروژ بە کشوری آزاد و مأمن "باندها و گروەهای تروریستی" مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شدە و ایران درصدد است تا برای بازداشت آنها مدارک لازم را در اختیار دولت نروژ قرار دهد و سفیر نروژ هم گفت کشور متبوعش رابطە خوبی با اینتروپل دارد و در این مورد تحقیقات لازم را بعمل خواهد آورد.»   


روالد نس سفیر نروژ در ایران
همچنین این روزنامە دولتی ایران بە نقل از لاریجانی نوشتە است: «در این جلسە ضمن تشکر از دولت نروژ بخاطر رویکرد مناسب و متفاوت این کشور با دیگر کشورهای اروپایی در محکومیت تجاوز عربستان سعودی و کشتار مردم بحرین از بی تفاوتی دیگر کشورهای اروپایی بشدت انتقاد کردە است.»

این در حالی است کە مدیر روابط عمومی وزارت خارجە کشور نروژ، ضمن «دروغ شمردن خبر» بە Dagbladet  می گوید« در این دیدار سفیر ما بعلاوە ایران را هم بە خاطر استفادە از اعدام بعنوان مجازات و عدم همکاری با سازمان ملل متحد در رابطە با مسئلە حقوق بشر مورد نکوهش قرار دادە است.»

بە گفتە "فرودە اوورلاند آندرشن"؛ سفیر نروژ در تهران ضمن تکذیب وجود هرگونە گروە تروریستی مخالف حکومت ایران در کشور نروژ تأکید کردەاست این روزنامە دولتی ایرانی «تصویری بە کل وارونە از حقایق این دیدار را ارائە دادە است.»
وی در عین حال تأکید می کند ادعاهای مطرح شدە در مورد عربستان سعودی هم تنها نظر لاریجانی بودە و سفیر ما در این مورد اظهار نظری نکردەاست.
 گفتە می شود خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نیز ادعاهای تهران تایمز را عینا تکرار کردە و بعلاوە بە همکاری فی مابین در زمینەهای  «مبارزە با مواد مخدر» و « پناهندگان ایرانی در نروژ» نیز اشارە کردە است.
یاد آور می شود این دیدار در چهارچوب ارائە پنجمین گزارش نروژ بە سازمان ملل در مورد حقوق اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی صورت گرفتە بود.

مسعود ناصری خبرنگار مستقل و فعال حقوق بشر - نروژ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر