۱۳۹۰ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

جان انسان های عرب ایرانی در خطر می باشد.VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر 

الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.
ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.
جان انسان های عرب ایرانی در خطر می باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران ناقض دائمی و برنامه ریزی شده حقوق انسانی خصوصا در برخورد با اقوام وملل ایرانی است و هر از گاهی به بهانه های مختلف اقوام و ملل ایرانی را آماج حملات وحشیانه خود قرار میدهد و عده ای را به خاک و خون کشیده و یا راهی زندان میکند.
این بار دولت جمهوری اسلامی به منطقه خوزستان حمله کرده و تعدادی از هموطنان بی دفاع عرب ما در منطقه راکشته و دهها تن دیگر رامجروح و صدها تن را نیزراهی زندانهای مخوف خود کرده است
اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی کانون دفاع از حقوق بشرضمن حمایت از خواسته های بحق این هموطنان کشتار و سرکوب توام با دستگیری آنان را محکوم کرده و خواهان
1 . توقف کشتار، دستگیری، سرکوب
2 . رسیدگی سریع به زخمی شدگان و آزادی تمامی دستگیر شدگان
3 . رسیدگی به خواسته های به حق کلیه اقوام و ملل ایرانی میباشند
   307
    کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر