۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

سه زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر ممنوع الملاقات شدندکمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، سه زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر از ملاقات با خانواده محروم شده اند.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، شهرام پورمنصوری، فرهنگ پورمنصوری و مهدی زاویه سه زندانی سیاسی محبوس در بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر هستند که بر اساس گزارش های ارسالی از هفته گذشته ممنوع الملاقات شده اند. گزارش های ارسالی به کمیته حاکی از آن است که تعداد دیگری از زندانیان بند ویژه امنیتی ممنوع الملاقات شده اند.
در حال حاضر ملاقات های حضوری و تلفن بند ویژه امنیتی قطع است و مقامات امنیتی و قضایی دستور داده اند تا هر نوع ملاقات حضوری و تماس تلفنی زندانیان سیاسی با خانواده هایشان قطع شود و تنها با صدور مجوز امکان پذیر باشد. ملاقات های کابینی نیز تحت کنترل و نظارت انجام می گیرد.
زندانیان سیاسی رجایی شهر در اعتراض به اعمال محدودیت ها و کنترل و فشار بیش از حد دست به اعتصاب غذا شده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر