۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

تجمع دانشجویان دراعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه


دانشجونیوز: در پی برگزاری تجمع گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران، دانشجویان دانشگاه سوره نیز، صبح دیروز دست به تجمع زدند.
یک روز پس از تجمع بزرگ اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، دانشجویان دانشگاه سوره نیز در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه و عملکرد نامناسب و فراقانونی حراست دانشگاه دست به تحصن زدند.
بنا به گزارش دانشجویان حاضر در تحصن، صدها تن از دانشجویان دانشگاه سوره در این تحصن اعتراضی شرکت کرده بودند.
گفتنی است در چند روز گذشته، دانشگاه امیرکبیر تهران (پلی تکنیک) میزبان تجمع هزاران تن از دانشجویان این دانشگاه بود که در اعتراض به محدودیت های جدید، وضعیت نامناسب غذا، و عملکرد نامناسب مدیریت دانشگاه تجمع کرده و خواستار استعفای مسئولین زیربط شده بودند.
در دانشگاه مازندران نیز اعلامیه هایی در حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه امیر کبیر پخش شده بود که این اعلامیه ها از برگزاری تجمعات اعتراض آمیز در روزهای آتی خبر داده است.


دانشجو نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر