۱۳۹۰ بهمن ۲۱, جمعه

نگه داشتن زندانیان بی دفاع در معرض سوز شدید سرما

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نگه داشتن زندانیان بی دفاع زندان قزل حصار در معرض بارش برف وسرمای شدید چند درجه زیر صفر .
در طی ساعات روز زندانیان بی دفاع زندان قزل حصار را وادار به بیرون رفتن از سلولهای خود و رفتن به حیاط زندان می کنند.آنها ناچار هستند که ازساعت 07:30 صبح تا زمان ناهار و مجددا بعد از صرف ناهار در حیاط زندان بمانند.
زندانیان بی دفاع در سرمای شدید و چند درجه زیر صفر و بخصوص درزمانهای بارش برف و یا باران مجبورند بدون سر پناه در معرض برف و باران وسرمای شدید قرار گیرند. زندانیان فاقد لباس گرم هستند و در طی مدت زمانی که در حیاط زندان قرار دارند از سوز سرما به خود می پیچند.

حتی زندانیان سالخورده و بیمار و زندانیانی که قادر به راه رفتن نیستند اجازه ماندن در سلولهای خود را ندارند و ناچار هستند در سرمای چند درجه زیر صفر در معرض سوز شدید هوای سرد قرار گیرند.زندانی که سخت بیمارهستند و قادر به خروج از سلولهای خود نیستند توسط پاسداربندها از سلولهایشان خارج می کنند و به زیر 8 برده می شوند و در آنجا مورد ضرب و شتم قرا ر می دهند.پاسدار بندها همچنین برای تحقیر کردن زندانیان ،آنها را وادار به عریان شدن می کنند و باید در معرض دید سایر زندانیان قرار گیرند. این رفتار تحقیر آمیز و غیر انسانی بطور سیستماتیک در این زندان بکار برده می شود .
از طرفی دیگر وضعیت غذا به لحاظ کمی و کیفی در حد نامطلوب می باشد که زندانیان قادر به مصرف آن نیستند و باید با مبالغ چند برابر کنسرو ، بیسکویت و غیره را از فروشگاه زندان خریداری کنند.
زندانیان بیمار برای رفتن به بهداری زندان باید در نوبت چند هفته ای قرار گیرند و در صورتیکه نوبت آنها شود به آنها بدون معاینه قرصهای مسکن داده می شود.
ازدحام زندانیان به حدی زیاد می باشد که زندانیان در راهروها،راه پله ها و حتی در دستشویی ها ناچار به استراحت هستند.
وضعیت اسفناک و غیر انسانی در زندانهای ولی فقیه ، ارودگاه های مرگ تدریجی را در اذهان زنده می کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی و ایجاد محدودیتها و شرایط غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام هیئتی به زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای جهت بررسی وضعیت اسفناک آنها می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
20 بهمن 1390 برابر با 09 فوریه 2012
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر