۱۳۹۰ شهریور ۴, جمعه

افشای روحیه نئونازیستی و یهودی ستیزی سران رژیم جمهوری اسلامی

article picture


یهودیان را باید یافت و کشت ؟!؟ افشای روحیه نئونازیستی و یهودی ستیزی سران رژیم جمهوری اسلامی
بنام ایزد یکتا
جمهوری اعدامی ایران در بدو تأسیس با اعدام حاج حبیب القانیان رئیس انجمن ایرانیان یهودی سعی در ساکت نگه داشتن جامعه ای نمود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود .
قومی که سابقه حضورش در ایران فراتر از تاریخ اسلام و دیگر اقلیت های دینی و قومی در ایران است .
در طول سالیان دراز با تحقیر و کوچک شمردن جوامع اقلیت دینی در ایران که مشتمل بر مسلمانان اهل تسنن ، ایرانیان آشوری ، ایرانیان ارمنی ، ایرانیان کلیمی و ایرانیان زرتشتی سعی بر پائین نگه داشتن معتقدین به ادیان فوق و ممانعت از تحصیلات عالیه و اشتغال در مشاغل دولتی نمودند و از ایرانیان بهایی به عنوان پیروان فرقه ضاله بهاییت نام می برند .
دستگیری های گسترده در اوایل دهه شصت ، قتل عام مخالفین و دگراندیشان در سال شصت و هفت ، دستگیری سیزده نفر از ایرانیان یهودی به جرم جاسوسی برای اسرائیل و بردن آنها به لبه ی تیغ اعدام از شاهکارهای دیگر جمهوری اعدامی است . گرچه فشارهای بین المللی مانع از صدور حکمی برای ایشان گردید که تنها جرمشان زیارت اماکن مقدس اسرائیل و بازدید از بستگان و اقوام بود .


فشارهای دولتی به حدی بوده که قریب به هشتاد درصد از اقلیت های دینی و قومی نامبرده عطای ایران را به لقایش بخشیدند و به کشورهای اروپایی و آمریکا پناهنده شدند و با چشم گریان دل از خاک وطن کندند .

در میان ناباوری ها اقدام به اعدام بسیاری از افراد به اتهام واهی و نخ نمای جاسوسی برای اسرائیل نمودند که در این میان بانوی یهودی ایرانی که در اسرائیل به دنیا آمده بود نامش در صدر اخبار اعدام های مخفیانه ایران از ابتدای سال نود شمسی قرار گرفت . کار تا آنجا بالا گرفت که دولت ایران در گزارش های محرمانه داخلی ترور کارشناسان هسته ای خود را به موساد نسبت داد و علت آن را خون خواهی از اعدام آن بانوی ایرانی یهودی اعلام کرد .
و سرانجام گویی یهودی بودن جرم بسیار سنگین و پر جزایی است و یهودیان از همه حقوق محروم هستند و نماد بدی و شرارت و زشتی و ناپاکی قلمداد گردیدند ؟!
چرا که مداح محبوب خامنه ای که لقب حاجی را یدک می کشد و نامش منصور ارضی است برای بد و زشت جلوه دادن جریاناتی که انحرافی می نامیدندش اقدام به یهودی خواندن اسفندیار رحیم مشایی می نماید و دستور قتل فردی که یهودی می خواندش را با پرداخت دستمزد می دهد!
و گفتارش سربسته در این معناست که یهودی نماد بدی و زشتی و گمراهی است و یهودیان را باید یافت و کشت .
اگر همچنین کلامی در ارتباط با مسلمانان در یک گوشه دنیا گفته می شد ، انعکاس جمهوری اعدامی در حاشیه این خبر چه بود ؟
شما قضاوت کنید . . .
با آرزوی ایرانی آباد و آزاد برای همه اقوام و ادیان
میم.الف

اسنادی بر صحت جنایات رژیم جمهوری اسلامی
http://parsdailynews.com/81282.htm
http://parsdailynews.com/87067.htm
تهران
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر