۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

تجمع بزرگ بازاريان
 به گزارش ارسالی روزشنبه 5-6-90 تجمع بزرگ بازاريان درساعت 1330درحالي به اتمام رسيد كه صنفهاي بيشتري به اين تجمع پيوستند ازجمله طلا فروشان - پوشاك فروشان - كفش فروشان  - يكي ازتجارپارچه بازارتهران به  خبرنگار ايران كارگرگفت درراهپيمايي با شكوه بازاريان كه صبح ابتدا با راهپيمايي صنف قماش شروع شد و ازحوالي ساعت 0900اين راهپيمايي آغازشد بعداز حدود يكساعت اصناف ديگربازار ازجمله طلا فروشان - فروشندگان پوشاك - فروشندگان كفش به اين راهپيمايي اعتر اضي پيوستند و بدين وسيله اعلام حمايت خود را ازصنف قماش اعلام كردند ، وي اضافه كرد كه اين راهپيمايي اعتراضي تا ساعت 1330 ادامه داشت و كليه تجارو كسبه بازاراعلام كردند كه تا رسيدن به خواسته هاي برحقشان برتجمعات و اعتراضات خود پايفشاري خواهند نمود ، شايان توجه است كه اعتصاب صنف پارچه كماكان ادامه دارد و كليه بازاريان درتجمع امروزاستمرارتجمع را تا رسيدن به خواسته هايشان مطرح كردند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر