۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

مداح خامنه ای دستور قتل صادر کرد

article picture


یک نوحه خوان خواستار قتل رحیم مشایی شد
یکشنبه آخوند علم الهدی امام جمعۀ مشهد خواستار عزل هر چه سریعتر اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر محمود احمدی نژاد شد. همزمان یکی از نوحه خوانان طرفدار خامنه ای به نام منصور ارضی از قتل اسفندیار رحیم مشایی پشتیبانی کرد و گفت : هر کس اسفندیار رحیم مشایی را بکشد، پولش را می دهم. البته، این نوحه خوان نگفت چقدر بابت این قتل دستخوش می دهد و نوحه خوانی مثل او مبلغ "حق الزحمۀ قتل" را از کجا تأمین می کند. پیشتر برخی دیگر از مداحانی که در مراسم مذهبی با حضور رهبر جمهوری اسلامی نیز نوحه می خوانند رییس دفتر محمود احمدی نژاد را به مرگ تهدید کرده بودند. مخالفان محمود احمدی نژاد در قدرت اسفندیار رحیم مشایی را عامل طرح مباحثی می دانند که به گمان شان حضور روحانیان در قدرت را تهدید می کند. اخیراً انتشار ویژه نامه ای از سوی روزنامۀ دولتی ایران به نام خاتون در مورد مسألۀ حجاب اسلامی واکنش های تندی از سوی روحانیان و طرفداران رهبر جمهوری اسلامی ایران برانگیخت که برخی مسائل از جمله مسألۀ حجاب اجباری را هنجارهای مؤسس یا ستون قدرت مذهبی خود می دانند و زیر سئوال رفتن علنی آنان را بیشتر تهدیدی علیه موقعیت و قدرت خود تلقی می کنند.
منوتو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر