۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

گزارشی از جنایات رژیم آخوندی به نام اسلام؛ و برای اسلام ،فیلم مستند و تکاندهنده

article picture

گزارش از جنایات جمهوری جهل و جنون اسلامی؛ فیلم مستند و تکاندهنده « به اسم کهریزک» در دوازده قسمت

فقط کسانی مجاز به دیدن این فیلم نیستند که نه دین دارند و نه وجدان
جمع کل وقت 12 بخش حدود 115 دقیقه است

قسمت اول
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ttNLUDzwM2s
قسمت دوم
http://www.youtube.com/watch?v=XejclXj0208&feature=player_embedded
قسمت سوم
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hdbIHeEICzI
قسمت چهارم
http://www.youtube.com/watch?v=s5pwgycwOUQ&feature=player_embedded
قسمت پنجم
http://www.youtube.com/watch?v=aBE8x6C0h7g&feature=player_embedded
قسمت ششم
http://www.youtube.com/watch?v=OhrIIeQtuoU&feature=player_embedded
قسمت هفتم
http://www.youtube.com/watch?v=YaNA22Wc9l4&feature=player_embedded
قسمت هشتم
http://www.youtube.com/watch?v=MyVhKX7cPro&feature=player_embedded
قسمت نهم
http://www.youtube.com/watch?v=oaWf1_piz0E&feature=player_embedded
قسمت دهم
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y5wvuV1f6Co
قسمت یازدهم
http://www.youtube.com/watch?v=63UN0otdEx4&feature=player_embedded
قسمت دوازدهم
http://www.youtube.com/watch?v=TJn9McOj-uI&feature=player_embedded
سازندگان این فیلم دستگیر شدند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر