۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

فراخوان جلسه ی هيئت نظارت و برنامه ریزی ماه یولی 2011VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

فراخوان جلسه ي هيئت نظارت و برنامه ریزی ماه یولی 2011 
همراهان و مسئولین عزيز در كانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با درود هاي صميمانه
جلسه پالتاكي هيئت نظارت و برنامه ریزی كانون در سال 89 روز يكشنبه دهم ماه یولی ساعت 13.00 بعد ازظهر در فضاي مجازي پالتاك بر گزار خواهد شد.
همانطور كه مستحضريد حضور اعضای هیئت رئیسه، مسئولان نمايندگي ها و كميته هاي تخصصي كانون، گروه اینترنتی و سردبیر ماهنامه  در اين جلسه الزامي است.
موضوع جلسه:


خوش آمد گوئی و خیر مقدم 13.00 الی 13.05
1 . بررسی مصوبات جلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی جلسه ماه یونی ( 10 دقیقه ) الی 13.15
2 . گزارش نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضا الی 13.45
3 . گزارش گروه اینترنتی و بررسی عملکرد آن ( 5 دقیقه ) الی 13.50
4 . گزارش کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضا هر کمیته 5 دقیقه– الی 14.15
5 . گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 5 دقیقه ) الی 14.20
6 . گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا ( 5 دقیقه ) 14.25
7 . گزارش مالی و بررسی آن ( 5 دقیقه ) 14.30
8 . پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 30 دقیقه ) 15.00
یادآوری:
1 . در صورت عدم امکان حضور در این جلسه، ضرورت دارد که نماینده ای را کتباً و با اطلاعات کافی به جلسه معرفی نمایند. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه گردیده و مطمئنا جلسه در زمان تعیین شده نیز پایان خواهد یافت .
2 . حضور ساير اعضاي غير مسئول در این جلسه آزاد است.
3 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
4 . لطفا برای بهتر برگزار شدن جلسه حتما تغییرات احتمالی را با مسئول جلسه در میان گذاشته و با هماهنگی با مسئول جلسه برای سخن گفتن آماده شوید .

هماهنگ كننده هیئت نظارت و برنامه ریزی
امير حسين بهادری


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر