۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

دانشجویان دانشگاه مازندران: در صورت اجرای طرح تفکیک جنسیتی بر سر کلاس های درس نخواهیم رفت
روز گذشته، هم زمان با ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه مازندران، جمعی از دانشجویان شب نامه هایی اعتراضی را در صحن این دانشگاه پخش کردند.
به گزارش دانشجونیوز، با توجه به این که دانشگاه مازندران از نخستین دانشگاه های کشور بود که مسئولان آن از اجرایی کردن طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان سخن گفته بودند، فعالین دانشجویی این دانشگاه در واکنش به این اظهارات در بیانیه ای اعلام نمودند که در صورت اجرای این طرح به سر کلاس های درس نخواهند رفت و در محوطه ی دانشگاه تجمع خواهند کرد.
دانشجویان در بخشی از این بیانیه گفته اند: "شاید از این مسئله تا حدی مطلع باشید که مسئولین دانشگاه مازندران از پیشگامان در آغوش گرفتن طرح تفکیک جنسیتی کلاس های درسی می باشند و بنا به این موهبت به شعور، عقلانیت و شأن انسانی دانشجویان توهینی بس جبران ناپذیر کرده اند؛ بنابراین می خواهیم با شجاعت در برابر هجمه افکار ارتجاعی و واپسگرا مقابله کرده و تحریم کلاس های درسی را از زمان بازگشایی آن با عدم حضور خود در کلاس های درسی و اجتماع در محوطه دانشگاه ها اعلام داریم."
فعالیت های سال های اخیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، نقش شبکه های اجتماعی در ارتباط بین کنشگران مدنی و سیاسی، وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی جامعه ی ایران،تبعیض های مذهبی و قومی در دانشگاه ها، ماهیت ساختار سیاسی ایران در سی سال اخیر و تغییراتی که پس از انتخابات ٨٨ در ان صورت گرفت، از دیگر مسائلی بودند که در این بیانیه به ان ها پرداخته شده است.


همچنین در این بیانیه که طی چهار روز اخیر در دانشگاه مازندران پخش شده  به ادامه ی بازداشت فعالین دانشجویی در استان های مختلف اعتراض و تاکید شده است: "در طی این ٣٢ سال دانشگاه های کشور مورد هجوم خصمانه و خشونت آمیز از طرف ساخت قدرت مستبد و تمامیت خواه حکومت اسلامی قرار گرفته اند و نمود عملی وحشت رژیم از دانشگاه ها به این صورت قابل مشاهده است و تمام تلاش خود را برای سرکوب هرچه بیشتر جنبش های دانشجویی، که زمینه ای مناسب برای پیدایش جنبش های ضد سنتی، عدالت خواهانه و آرمانگرایانه ایجاد میکنند، هزینه کرده است. می توان از انقلاب فرهنگی سال های اول انقلاب ۵٧، حمله به کوی دانشگاه تهران در سالهای ٧٨ و ٨٨ و انقلاب فرهنگی دوم که همانند پروژه اول برای اسلامیزه کردن دانشگاه ها و حذف اساتید و دانشجویان دگراندیش و دگرباش پس از انتخابات ٨٨ به جریان افتاده از نمونه های برجسته خشونت عریان حکومت علیه جامعه دانشگاهی نام برد."

پخش این بیانیه در دانشگاه مازندران در ادامه ی فعالیت های مستمر دانشجویان دانشگاه مازندران در سال های اخیر، مخصوصا پس از رویدادهای انتخابات سال ٨٨ می باشد. این دانشجویان در حالی تلاش های خود را در راستای بسط پروژه ی دموکراسی خواهی در سطح جامعه و اعتراضشان به سیاست های حاکم عنوان کرده اند که در دو سال اخیر فعالین دانشگاه مازندران با شدیدترین برخوردها از سوی  نهادهای امنیتی استان مواجه شده اند، به گونه ای که ده ها دانشجو بدون ارائه کوچکترین دلیلی بازداشت و دانشجویان زیادی به طور موقت یا دائمی از تحصیل محروم شدند. همچنین بسیاری از فعالین این دانشگاه بارها به نهاد های امنیتی ازجمله اداره اطلاعات بابلسر، بابل و ساری احضار شده و مورد بازجویی های بسیار شدید و غیر انسانی قرار گرفتند.
به گفته ی منابع دانشجویی در دانشگاه مازندران، با وجود این که هنوز دانشگاه بصورت رسمی بازگشایی نشده، اما فضای دانشگاه مازندران در روزهای اخیر امنیتی و مملو از نیروهای حراست گزارش شده است. به نظر می رسد تشکل های دانشجویی وابسته به نیروهای امنیتی مانند بسیج و "انجمن اسلامی مستقل" به تلاش های خود برای سرکوب دانشجویان در همکاری با نیروهای امنیتی ادامه داده و فعالیت های خود را در سال جاری افزایش دهند.
دانشجو نیوزهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر