۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

بیانیه ، اعتراض به حضور سران تروریست جمهوری اسلامی درسازمان ملل

article picture


بیانیۀ خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد برای اعتراض به حضور سران تروریست جمهوری اسلامی در مجمع عمومی آن سازمان:
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
جناب بان کی مون

بر پایه همۀ گزارشات و مستندات نهادهای سیاسی ومدنی ایرانی و بین المللی، 32 سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران مترادف بوده است با سرکوب بی امان مردم، به بند کشیدن دگر اندیشان، شکنجه، تجاوزو اعدام های گسترده، ترور شخصیت ها و مقامات سیاسی ایرانی و غیر ایرانی در برون مرز، دخالت خرابکارانه در امور داخلی کشورهای منطقه، حمایت مادی و تسلیحاتی از گروه های تروریست و بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه و دیگر بخش های جهان.
سیاست های جمهوری اسلامی تماما بر پایه بی باوری ، بی اعتنایی به حقوقِ جهانشمول بشر و تبعیض های گسترده جنسی ، قومی ، مذهبی و طبقاتی استوار میباشد. در یک کلام سیاستهای جمهوری اسلامی یعنی نقض کامل حقوق بشر و بخطر انداختن صلح و امنیت جهانی و یکی از موانع اصلی دمکراتیزه شدن ایران و خاورمیانه در طی تمام این سالها بوده است.
با آگاهی به ماهیت رفتار سیاسی و مقاصد خطرناک و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه و تلاش بی وقفه این رژیم برای دستیابی به بمب اتم ، هنوز مشاهده میکنیم سران این حکومت این فرصت را می یابند هر ساله از پشت تریبونِ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در توجیه اعمال ضد انسانی خود سخن بگویند، و بیشرمانه تر از آن با بهره جستن از این تریبون جهانی خود را " ناجی و مدیرانِ مدبّر" اداره جهان برشمارند!
اینک زمان آن فرا رسیده است با باورعمیق مان به مفاد منشور جهانی حقوق بشر، بدفاع از حقوق همهء انسانهای بیگناهی که پیش از سه دهه توسط حاکمان نظامی اسلامی برایران زیر پا گذاشته شده است ، اقداماتی عاجل و مؤثری بکار بسته شود.پیام آزادیخواهی ، عدالتخواهی ، دمکراسی خواهی ، ضدیت با دیکتاتوری و نفی جمهوری اسلامی در خیزش های مردمی در ایران به آشکار و رسا در پهنه ایران پژواک یافته است. همانگونه که دیکتاتور ها در جهان عرب یکی بعد از دیگری بدنبال خیزش مردم خسته از ستم سقوط کرده و یا در حال سقوط هستند ، دیر یا زود نوبت جمهوری اسلامی خواهد رسید. بدون شک مردم ایران در فردای آزادی سرزمین خود فراموش نخواهند کرد که چه دولت هایی در کنار آنها ایستاده اند و چه دولت هایی با کمک های تسلیحاتی، امنیتی و اقتصادی خود به ماندگار شدنِ این رژیم ضد مردمی یاری میرسانند و با سوءاستفاده از انزوا و موقعیت متزلزل رژیم به عقد قراردادهای استعمارگرایانه مشغول هستند.

با توجه به اصل 28 منشور جهانی حقوق بشر که اعلام میدارد: " هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی هایی را که در این منشور ذکر گردیده ، تامین کند و آن ها را به مورد عمل بگذارد" و با توجه به پایمال شدن حقوق مردم در 32 سال گذشته که به علت ذات و ماهیت استبدادی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی – بویژه اصل 110 این قانون و برقراری نهاد جعلی ولایت فقیه - که مردم ایران را صغیر و محجور و فاقد هرگونه صلاحیت برخورداری از آزادی میداند:
ما ایرانیان آزادیخواه ، سکولار و دمکرات با باورمندی عمیق به منشور جهانی حقوق بشر، اصول بنیادی دمکراسی و صلح و امنیت در ایران و جهان خواستار این هستیم:
1- بار دیگر اقدامات ضد بشری سران جمهوری اسلامی بصورت رسمی از سوی سازمان ملل متحد تقبیح و محکوم شود.
2- چون جمهوری اسلامی بعلت نقض دائمی حقوق بشر بار ها از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل محکوم گردیده ولی به این توصیه ها بی اعتنا مانده ، برای ایجاد ضمانت اجرایی این توصیه ها از ورود سران تروریست این حکومت که فاقد مشروعیت ملی در نزد ایرانیان است ، به مجامع بین المللی جلوگیری بعمل آید.
3- حسابهای بانکی سران، مهره های مؤثر و دلالان این حکومت در سرتا سر جهان مسدود شود، تا رژیم درمانده از پیشبرد برنامه های تولید سلاحهای کشتار جمعی خود گردد.
از محضردبیر کل محترم سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون ، و نمایندگان دولت های عضوِ شورای امنیت سازمان ملل متحد و همه سازمانهای زیر مجموعه این نهاد بین المللی میخواهیم در دادخواهی از 32 سال حقوق پایمال شده مردم ایران و کمک به استقرار صلح و امنیت در خاورمیانه و جهان، از مبارزات بر حق ، قانونی و دمکراتیک مردم ایران با اشکال مناسب حمایت کنند.

ترتیب الفبائی امضای هموندان :
انجمن ایرانی برای صلح و آزادی
انجمن فرهنگ ایران زمین
پیمان برای دموکراسی
جبهۀ ملّی خارج از کشور
سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی
سازمان همبستگی زنان ایران
شورای اتحاد و همبستگی نیویورک
کنگرۀ همبستگی ایرانیان
گروه رایزنی برای اتحاد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر