۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

درگیری شدید بین نیروهای سرکوبگر اعزامی از تهران و ارومیه در فرودگاه اورمیه

article picture
نیروهای اعزامی سرکوبگر از تهران : ما آمده ایم تا این آذربایجانی ها را بر سر جای خود بنشانیم و یا آدم کنیم!

فیس بوک آذربایجان:ساعتی پیش درگیری شدیدی بین نیروهای تیپ امیرالمومنین وابسته به نوپو (نیروی ویژه) که امروزاز تهران وارد اورمیه شده و در فرودگاه اورمیه مستقر هستند، اتفاق افتاده است. درگیری... ها از آنجا آغاز شده که مسئولین انتظامی استان درجلسه شورای تامین خواستار عدم برخورد فیزیکی با مخالفین شده اند و استدلال کرده اند که مردم آذربایجان با دیگر مردمان ایران اندکی متفاوت هستند، برخورد قهر آمیز باعث می شود تا آنها نسبت به حاکمیت و نیروهای انتظامی واکنش نشان دهند...

و اگر کار به برخورد دوطرف یعنی مردم و پلیس کشیده شود کنترل آذربایجان امکان پذیر نخواهد بود. بدنبال این درخواست نمایندگان تهران در پاسخ به این درخواست منطقی در جواب جمله توهین آمیزی به کار برده اند که: ما آمده ایم تا این آذربایجانی ها را بر سر جای خود بنشانیم و یا آد... کنیم. این جمله باعث شده ابتدا درگیری بین فرماندهان دو نیرو و سپس پرسنل انتظامی اورمیه و تهران درگیری گسترده ای اتفاق بیافتد.ادای این جملات و وقوع این درگیری نشانگر شکاف عمیق بین نیروهای انتظامی پلیس است و نیروهای انتظامی مردمی گام به شکل گیری خود نهاده است و یک بار دیگر آذربایجان مرکز دگرگونی اجتماعی در کشور گشته است.

تصویر از آرشیو

پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر