۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

آزار و اذیت نوکیشان مسیحی ایران از سرگرفته شد

article picture
گزارش ها از ایران حاکی است که کارزار فشار و آزار نسبتاً گسترده ای علیه مسیحیان این کشور از نو به راه افتاده است، در حالی که سرنوشت یوسف ندرخانی که به اتهام ارتداد یا تغییر دین به مرگ محکوم شده همچنان در ابهام است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از نو شماری از مسیحیان ایرانی را به اتهام توهین به اسلام یا اقدام علیه امنیت ملی احضار و بازجویی کرده است. مهدی فروتن از نوکیشان مسیحی ایرانی از زندان شیراز به زندان امنیتی عادل آباد منتقل شده که در آن زندانیان به شدیدترین وجه تحت شکنجه و آزار قرار می گیرند.
مهدی فروتن به اتهام بر هم زدن نظم عمومی به یک سال زندان محکوم شده بود و محکومیت خود را در زندان شیراز سپری می کرد.
بهنام ایرانی یکی دیگر از نوکیشان مسیحی ایرانی در کرج در هیجدهم اکتبر گذشته اینبار از سوی مقامات جمهوری اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که در سال 1387 علیه او ایراد شده بود به پنج سال زندان محکوم شده است. در بیستم اکتبر گذشته محکومیت یک سالۀ بهنام ایرانی به زندان به دلیل فعالیت های مذهبی اش خاتمه یافت. در تفهیم اتهام جدید بهنام ایرانی مرتد نیز شناخته شده است.به گزارش منوتو، جامعۀ بین المللی مسیحیان از افزایش دوبارۀ فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر مسیحیان این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از پیش محاکم اسلامی فعالیت های مذهبی مسیحیان ایران را اقدام علیه امنیت ملی تعریف می کنند. جامعۀ بین المللی مسیحیان اقدامات حکومت تهران را نقض معاهدات بین المللی می دانند که از سوی جمهوری اسلامی ایران امضا شده اند و همچنین خلاف بند 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی می دانند که تفتیش عقاید را صریحاً ممنوع اعلام کرده است.

البته، محمد جواد لاریجانی رییس "ستاد حقوق بشر" قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی قبلاً به این ملاحظات پاسخ داده و تصریح کرده بود که امضای معاهدات بین المللی از سوی جمهوری اسلامی به معنای پذیرش مفاد آنها نیست. زیرا، بر پایۀ این معاهدات مثلاً انتخاب و تبلیغ دین و فعالیت های مذهبی آزاد است، در حالی که جمهوری اسلامی ایران چنین حقی را برای همه ادیان به رسمیت نمی شناسد.
با این سخن، محمد جواد لاریجانی تلویحاً به دروغگویی و عهدشکنی نظام حاکم بر ایران اعتراف کرده و پذیرفته بود که ستاد تحت ریاست او نیز در قوۀ قضاییه تحت عنوان "ستاد حقوق بشر" از مصادیق همین جعلیات است، زیرا، باز به گفتۀ خود محمدجواد لاریجانی جمهوری اسلامی به "حقوق بشر اسلامی" یا حقوق بشر بر پایه اسلام معتقد است و نه حقوق بشر به طور عام.

منوتو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر