۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

آخرین پرده از جدال گرگ ها برای قدرت در حکومت اسلامی

article picture
نشریۀ نیویورک تایمز پیشنهاد اخیر آیت الله خامنه ای را مبنی بر تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی آخرین پرده از نبرد قدرت میان آیت الله خامنه ای و رییس جمهوری، محمود احمدی نژاد، می داند که ریشه در دهمین انتخابات ریاست جمهوری و ماهها اعتراض خیابانی به تقلبات گسترده در آن انتخابات دارد.
منوتو:به نوشتۀ نیویورک تایمز هر چند در آن دوره و دورۀ پیش از آن محمود احمدی نژاد همواره از پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود، اما، آیت الله خامنه ای و محافظه کاران روحانی و غیرروحانی در قدرت اقدامات و تصور محمود احمدی نژاد از قدرت سیاسی را تهدیدی برای موقعیت خود می دانند. نیویورک تایمز نیز معتقد است که نه تنها آیت الله خامنه ای قصد دارد از برگزاری انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری در سال 1392 اجتناب کند، بلکه نیز مایل است به ترتیبی نخست وزیر یا رییس جمهوری زیردست و مطیع تر از گذشته داشته باشد.


نیویورک تایمز به نقل از ناظران مباحثات و مجادلات قدرت بر سر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران را بخشی از همین نبرد قدرت در حکومت اسلامی می دانند. به اعتقاد تحلیلگران آیت الله خامنه ای و همراهانش از مدت ها قبل از گسترش فساد و به ویژه اختلاس در نظام بانکی کشور مطلع بودند و یکی از دلایل طرح این موضوع در اوضاع جاری به راه انداختن کارزار تبلیغاتی گسترده علیه محمود احمدی نژاد و گروه او در قدرت پیش از برگزاری انتخابات آینده مجلس است که در آن به تعبیر حامیان آیت الله خامنه ای در حکومت "جریان انحرافی"، یعنی محمود احمدی نژاد و رییس دفترش، اسفندیار رحیم مشایی، قصد دارند با تقلب غالب کرسی های مجلس را برای تضعیف بیشتر موقعیت آیت الله خامنه ای و محافظه کاران پشتیبان او تصاحب کنند.
اما، اگر چنین سناریوی واقعیت داشته باشد، واضح است که این کار از عهدۀ محمود احمدی نژاد و رییس دفترش اسفندیار رحیم مشایی خارج است و بروز تقلب در نتیجۀ انتخابات مستلزم لجستیکی گسترده و همراهی سپاه پاسداران، شبه نظامیان بسیجی و نیروهای امنیتی است که قاعدتاً بیش از همه باید آیت الله خامنه ای و همراهانش را نگران کرده باشد.
نیویورک تایمز در پایان می نویسد : مجادلات قدرت میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد و سرکوب جنبش اعتراضی سال 1388 توسط آیت الله خامنه ای قطب بندی در درون ساخت قدرت اسلامی را تشدید کرده و موجب دوری بیشتر رهبران قدیمی حکومت اسلامی از آیت الله خامنه ای شده است. یک کارشناس آمریکایی به نیویورک تایمز گفته است : "آیت الله خامنه ای پشتیبانی رهبران قدیمی حکومت اسلامی را از دست داده است. اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و رهبر جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در صحنۀ بین المللی منزوی است. آیا او در این وضع قادر به ادامه حیات خواهد بود؟ به گفتۀ کارشناس آمریکایی : آینده نشان خواهد داد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر