۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

خروج 2 فعال کمپین و عضوجمعیت سبز کردستان از ایران


کاوه طهماسبی و رزگار روشنی از فعالان جمعیت سبز کردستان و عضو کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به دلیل فشار و نیروهای امنیتی از ایران خارج شدند.
کاوه طهماسبی که خود از اعضای فعال کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بوده در شهر سنندج این چنین شرح حال زندگی و فعالیتهای خود را بیان می کند.
كاوه طهماسبي 26 ساله اهل شهر سنندج كه در سالهاي1384و1385 عضو جمعيت كردستان سبزو موسسه فرهنكي اجتماعي شاهو عضو شدم و به مدت 2سال به كارهاي فرهنكي و اجتماعي و محيط زيست در اين موسسه هاي غير دولتي به فعاليت پرداختم از كه در13شهريور 1386از طرف نيروهاي اطلاعات دستكير وبه مدت 1ماه در باز داشتكاه اداره اطلاعات مورد باز جويي و شكنجه روحي وجسمي قرار كرفتم و بعد ازبازجويي در اطلاعات  به زندان مركزي سنندج منتقل شدم و در شعبه 2 دادكاه انقلاب به  رياست قاضي طياري به اتهام تبليغ عليه نظام و مشاركت در تجمع هاي غير قانوني به يك سال زندان محكوم شدم و همين حكم از طرف شعبه 4 دادكاه تجديد نظر استان كردستان قطعي شد.و در همين راستا از طرف دادگاه عمومي وانقلاب شهرستان پيرانشهر به اتهام خروج مرز به 6 ماه ديكر زندان بهم داده شد .وهمين حكم هم از طرف دادكاه تجديد نظر اروميه قطعي كرديد.من يكي از زندانياني سياسي و امضا كننده  2نامه اعتراضي نسبت به وضعيت نابه سامان زندانيان سياسي در زندان سنندج و احكام سنكيني كه از طرف اداره اطلاعات و دادكاه انقلاب به انها داهد ميشد بودم كه به ريس قوه قضاييه اقاي شاهرودي  و نهاد رياست جمهوري,اداره اطلاعات و مدافعاعان حقوق بشر تقديم كرديم مشاركت نمودم.و يك نامه ديكر هم با مدافعان حقوق بشر در زندان نوشتيم كه شرح حال زندانيان سياسي را به نهادهاي حقوق بشرومستقل در حمايت از زندانيان سياسي به به اسم نامه جمعي از زندانيان سياسي به مدافعان حقوق بشر پخش شد بودم .در مهر ماه سال 1387 بار ديكر از طرف شعبه4 دادياري دادگاه انقلاب پرونده ديگري برايم باز شد كه باز هم به دليل اتهامات بيشين وشركت دراعترضات داخل زندان به مدت15 روز ديكه به سلولهاي اداره اطلاعات منتقل و مورد باز جويي قرار كرفتم.و بار ديكر در شعبه 1دادكاه انقلاب  به 4 ماه حبس محكوم شدم كه مجموعا به مدت 22ماه در زندان مركزي سنندج محبوس بودم .بعد از ازاد شدنم به فعاليت درجمعيت كردستان سبز و ارتباط با كمبين دفاع  از زندانيان سياسي و مدنی  پرداختم به دليل شرايط بد وفضاي ترس از دستگيري مجبورشدم كه پنهاني باكمبين دفاع از زندانيان و مدنی در ارتباط باشم كه به مدت 2سال به كارهاي مربوط به زندانيان سياسي وفرهنكي ,اجتماعي و محيط زيست مشغول بودم كه بار ديكراز نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي به دستكيري اعضاي اين جمعيت كردستان سبزپرداختند.و سه نفر از اعضاي اين نهاد را دستكير كردهاند به نامهاي وريا خسروي ,اكبرگويلي,كامران رحيمي...در همين راستا من (كاوه طهماسبي)و رزكار روشني مجبور به ترك وطن شديم.لازم به ذكر است برادر من به اسم بهروز طهماسبي فعال مدني وزنداني سياسي كرد ميباشد كه هم اكنون به 4 سال زندان محبوس شده است و در زندان شهر سقز در حال كذراندن حبس خود ميباشد.لازم است بكوييم در طي فرار من از دست نيروهاي اطلاعاتي ,خانواده من جندين مورداز طرف اطلاعات بازجويي و تهديد قرار كرفته اندو هم اكنون هم عضو كمبين حمايت از زندانيان سياسي ميباشم.
لازم به گفتن است که وريا خسروي ,اكبر گويلي,كامران رحيمي اهل شهر سنندج كه هم اكنون به مدت70 روز است از طرف نيروهاي اطلاعات شهر سنندج دستگير شده اند وخانواده هاي انها از سلامت وضعيت  أنها بي خبراندلازم به ذكر است كه كه اين سه تن از فعالين جمعيت كردستان سبز ميباشند  كه در طي بازداشتهاي اخير در مناطق كرد نشين بازداشت شدند كه باتوجه به اخبار رسيده اين سه تن در باز داشتگاهاي اداره اطلاعات تحت شكنجه روحي وجسمي قرار دارندو2تن ديگر از اين فعالين مدني و جمعيت كردستان سبز به نامهاي رزگار روشني و كاوه طهماسبي كه از زندانيهاي سياسي گذشته ميباشند مجبور به ترك وطن شدند گفتنی است که رزگار روشني و كاوه طهماسبي عضو كمپين دفاع  از زندانيان سياسي و مدنی  ميباشند
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر