۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

تهديد پارچه فروشان تبريز به اعتراضبازارها مخصوصا پارچه فروشي تبريز نيز تهديد و تصميم به پيوستن به اعتراض پارچه فروشان تهران و گسترش اعتراض گرفته اند. به همين جهت محله بازار و بازار هر روز از روز گذشته شلوغتر به نظر ميرسد. با توجه به اينكه اعتراضات مردم ازاين محله شروع مي شود از چهار روز قبل مامورين زيادي در اين منطقه مستقر شده اند.
ایران کارگر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر