۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه

ادامه اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران و تهديد نيروهاي اطلاعاتي به افزايش مالياتها به گزارش دریافتی:روز سه شنبه 8 شهريور نيز بازار پارچه فروشان تهران در اعتراض به افزاش ماليات هم چنان در اعتصاب به سر ميبرند يكي ازكاركنان اتحاديه پارچه تهران كه نخواست نام او فاش شود به خبرنگار ايران كارگر  گفت: روزيكشنبه 5-6-90ماموران وزارات اطلاعات به اطاق مشايخي رئيس اتحاديه پارچه تهران آمده و اورا تهديد كرده اند كه اگراعتصابات بازارادامه داشته باشد فشار روي  پارچه فروشان را تشديد كرده و مالياتهاي چهاردرصدي آنها را تبديل به مالياتهاي شش درصدي خواهند كرد  و پارچه فروشان  معترض را نيز دستگيرخواهند كرد ، يكي از پارچه فروشان گفت روز  دوشنبه 6-6-90 وقتي پارچه فروشان معترض نزد مشايخي رفته و نسبت به عملكرد اتحاديه اعترض ميكنند كه اتحاديه چرا كاري نميكند متوجه ميشوند كه نيروهاي اطلاعاتي مشايخي رئيس اتحاديه را نيز تهديد كرده اند. يكي   ديگر از پارچه فروشان بازر گفت كه همگي ما پارچه فروشان تا رسيدن به حقوقمان به اعتصاب خود ادامه ميدهيم  و اين تهديدها  هيچ تاثيري  ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر