۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

ازمبارزات هموطنان آزاده و آگاه برای حفظ محیط زیست پشتیبانی کنیم

article picture

ازمبارزات هموطنان آزاده و آگاه آذربایجان و سرتاسر ایران برای حفظ محیط زیست پشتیبانی کنیم


یاشاسین آذربایجان ، هموطن لر هموطنان آزاده و آگاه آذربایجان اعتراضات آگاهانه شما به بی توجهی جمهوری اسلامی در حفظ محیط زیست دریاچه ارومیه و دشتهای وسیع اطراف آن مورد حمایت ما و تمام ایرانیان آگاه و دلسوز است. جمهوری اسلامی با احداث سدهای متعدد بر سرشاخه های رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه موجب بی آبی و تخریب دشتهای اطراف آن و کاهش سطح آب دریاچه گردیده است. اجرای طرح جاده میان گذر دریاچه نیز آسیب جدی به اکوسیستم دریاچه وارد نموده و نسل انواع نایاب آب زی ها و خاک زی ها از میان رفته و یا درحال نابودی است.نتیجه این بی توجهی ها وشوری و کم ابی دشتها باعث خشکی تدریجی دریاچه و ایجاد غبارهای نمکین گردیده که بر سطح شهر های اطراف می نشیند و سلامت مردم تبریز ،ارومیه ،سلماس و... را بشدت دچار مخاطره کرده است . آنان که شهر های تبریز و ارومیه قدیم را بیاد دارند خوب میدانند که اکنون چهره زیبای این شهر ها را غبار شور پوشانده است. تنها راه رهایی از این بحران و جلوگیری از گسترش این خطر زیست محیطی باز یافت دریاچه ارومیه و دشت های اطراف ان از طریق تامین مجدد آب آن به روش های مختلف و با کمک کارشناسان ایرانی و بین المللی است. حکومت جمهوری اسلامی که با خیزش های اجتماعی مردم برای کسب حقوق شهروندی خود بیش از پیش دچار تفرقه و پریشانی شده نه تنها در مقابل اعتراضات بحق مردم برای کسب حقوق بشر بلکه برای حفظ محیط زیست هم دست به خشونت زده و با نیرو های مزدور خود به اجتماعات مردم حمله میکند، خواست انسانی مردم را ندیده گرفته و با سرکوب و دستگیری ، زندان و شکنجه به مردم پاسخ میدهد . امروز که مردم آزاده و زیرک آذربایجان برای پایان بخشیدن به این تخریب و تجاوز به طبیعت و محیط زیست به پا خواسته اند ، نیاز به همراهی و هم گامی تمامی آزاده گان و کوشندگان محیط زیست دارند تا صدای خود را به گوش جهانیان برسانند و از این ضایعه اسفناک جلو گیری کنند. "اتحاد برای پیش برد سکولار دمکراسی درایران" سرکوب وحشیانه ی تظاهرات آرام و مسالمت جویانه مردم آذربایجان را محکوم کرده و از تمامی آزادیخواهان ایران وجهان و نهادهای طرفدار حفظ محیط زیست در سرتاسر جهان دعوت می نماید تا در دفاع از حفاظت محیط زیست در ایران و خیزش جوانان و مردم دلیرآذربایجان برای حفاظت از محیط زیست دریاچه ارومیه و دشتهای اطراف آن به هر شکلی که می توانند پشتیبانی به عمل آورده و اقدام فوری نمایند."اتحاد برای پیش برد سکولار – دمکراسی در ایران" حفاظت از محیط زیست ایران بویژه استانهای اصفهان ، فارس، خوزستان، خراسان و سایر مناطقی که محیط زیستی آنان با خطری جدی روبرو گشته است را وظیفه ای انسانی دانسته که مردم آذربایجان طلایه دار آنند. تا باشد که ازاین خیزش ها جنبشی عظیم برای برقراری حاکمیتی دموکراتیک که هم حافظ محیط زیست وهم حافظ جان انسانها باشد ایجاد گردد.

هیات اجرایی اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

۱۰شهريور ۱٣۹۰ - ۱ سپتامبر ۲۰۱۱
http://parsdailynews.com/88865.htm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر