۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

تجمع کارگران شرکتی مقابل شهرداری ارومیه

کارگران شرکتی شهرداری ارومیه طی روزهای اخیر دو مرتبه در اعتراض به اخراج سازی ها و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زده اند.
به گزارش پیام، شرکت پیمانکاری برنده مناقصه شهرداری با اخراج تعدادی از کارگران قدیمی، اقدام به استخدام نیروی کار جدید نموده که اعتراض کارگران طرف قرارداد شرکت پیشین را در پی داشته است. همچنین کارگران زیر پوشش این شرکت پیمانکاری از دریافت چندین ماه دستمزدهای خود محروم مانده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر