۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه

چهارشنبه سوری، ضرب وشتم و دستگیری تعدادی زیادی از جوانان مشهد

article picture

یورش نیروهای سرکوبگر به جوانان مشهد،ضرب وشتم و دستگیری تعدادی زیادی از آنها
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به مردم و بخصوص جوانان که در حال برگزاری جشن ملی چهارشنبه سوری بودند یورش بردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعداد زیادی را دستگیر نمودند.
از غروب سه شنبه جشن ملی چهارشنبه سوری در محلهای مختلف شهر مشهد آغاز شد. شدت جشن و شادمانی توام با اعتراضات در نقاط مانند؛ رضا شهر ،هاشمیه و طرقبه نسبت به نقاط دیگر بیشتر بود. جشن و اعتراضات از ساعت 21:30 به بعد به اوج خود رسید. جوانان با روشن کردند بوته و پریدن بر روی آن اقدام به خواندن شعرهای چهارشنبه سوری نمودند. تعدادی از مردم عکسهای خامنه ای و احمدی نژاد را در خیابانها به عنوان نحوست به شعله های آتش می سپردند.
پس از آنکه جوانان مشهد اقدام به سر دادن شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای نمودند و همزمان به انداختن ترقه و آتش بازی مشغول بودند. جمعیت در خیابانهای شهر موج می زد.
وقتی که جوانان اقدام به سر دادن شعار علیه دیکتاتور ایران علی خامنه ای نمودند.نیروهای لباس شخصی به جوانان یورش بردند و آنها را آماج ضربات باتون خود قرار دادند . در رضا شهر بیش از 40 نفر از جوانان دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل شدند. هنگام یورش نیروهای سرکوبگر به مردم و جوانان در رضا شهر درگیری شدید بین جوانان از یک طرف و نیروهای سرکوبگر از طرفی دیگر روی داد . جوانان با پرتاب سنگ و انداختن ترقه به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند و آنها را وادار به عقب نشینی نمودند.
زد و خورد خیابانی برای مدتی ادامه داشت.
نیروهای سرکوبگر همچنین اقدام به کندن پلاکهای ماشینهای مردم نمودند و با باتون به ماشینها می کوبیدند.
در طرقبه نیروهای سرکوبگر منطقه را محاصره کرده بودند و به کسی اجازه ورود به آنجا را نمی دادند. تا لحظۀ ارسال این گزارش مردم همچنان در خیابانها حضور دارند و نیروهای سرکوبگر به دستگیری و ضرب وشتم مردم ادامه می دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
24 اسفند 1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر