۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

مرخصی نوروزی تعدادی از زندانیان سیاسی اوینگزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين به مرخصی نوروزی آمدند.
به گزارش کلمه، غروب روز دوشنبه، علی گودرزی، حميدرضا ايزدياری، مهدی کريميان اقبال، حمزه کرمی، اميد نوروزيان، حميد رضا خادم، محسن جوادی افضلی، علی اکبر محمدزاده، رجبعلی داشاب، اميربهمنی، بهزاد هوشمند، حسن فرجی و ديدار رئوفی از بند ۳۵۰ اوين برای ۵ روز در تعطيلات نوروز به مرخصی آمدند.
همچنين بر اساس اين گزارش صبح دوشنبه مسعود پدرام نيز برای سه روز از همين بند به مرخصی آمد.
شب گذشته نيز ابوالفضل قديانی، مهدی خزعلی، ماهان محمدی و مصطفی تاج زاده به مرخصی آمدند که در اين بين دستور مرخصی مصطفی تاج زاده برای درمان وی صادر شده است.
لازم به ذکر است که هنوز تعداد زيادی از زندانيان سياسی در زندان اوين، رجايی شهر کرج، کارون اهواز، بهبهان و ديگر زندان های کشور همچنان ممنوع از مرخصی هستند.
برخی از اين زندانيان طی بيش از دوسال و نيم گذشته حتی يک روز نيز به مرخصی نيامده اند.
بر اساس اين گزارش، زندانيان سياسی زندان متی کلای بابل نيز روز گذشته به مرخصی نوروزی آمدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر