۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

گزارشی از وضعیت وخیم زندان مرکزی سنندج

article picture

گزارشی از وضعیت زندان مرکزی سنندج و چگونگی محل نهگداری زندانیان این زندان در فصل سرما
گزارش دریافتی:با شدت گرفتن سرما و شیوع بیماریهای سرماخودگی، بیشتر زندانیان زندان مرکزی سنندج بر اثر هوای سرد که بیشتر وقتها زیر صفر می باشد و نبود وسایل گرمایی و بی توجهی مسئولین این زندان به وضع زندانیان، بخصوص در بندهای دو و یک که بیشتر زندانی های این بندها زندانیان سیاسی و مدنی هستند، دچار بیماری های گوناگونی شده اند.
اعضای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در گزارشی که تهیه کرده است، از وضعیت بسیار نامناسب عده ای از زندانیان در زندان سنندج خبر داده است. زندانیان دو بند مذکور در دوران بازجویی ها در بازداشتگاهای اطلاعات با بی رحمی کامل شکنجه شده اند که آثار این شکنجه ها و شکستگی ا روی بدن اغلب زندانیان سیاسی باقی مانده است.

با توجهه به حساس بودن این زندان چه از نظر تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی و اینکه میتوان گفت این زندان مرکز نگهداری بیشترین فعالین در بند کورد میباشد. و در این چند سال اخیر همواره بیشترین اخبار زندانیان کورد را در دربر داشته و از همه مهمتر بعد از این گزارش تا کنون نه اینکه این زندان و بندهای آن هیچ تغییری روبه بهبود نکرده است بلکه خیلی بدتر از قبل شده است و جو زندان مرکزی سنندج کماکان مملوء از فشار و رفتارهای سلیقه ای با زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشد.
زندان سنندج به طور كلی از 11 بند تشكیل شده است، بند 2و3 معمولا محل نگهداری معتادین و مكانی است برای تنبیه كسانی كه خلاف زندان داشته یا تمرد از دستور نمایند.این بندها به نسبت وضعیت مناسبی دارد و به اصطلاح ،مجرمانی که مرتکب جرایم سبك شدهاند،در آن نگهداری می شوند. بند 5 معمولا محل نگهداری جرم های سنگین و كسانی است كه مرتكب قتل شده اند. زندانیان كم سن وسال در بند 6 كه معروف به بند جوانان است به سر می برند. قرنطینه بند 7 و مختص به كسانی است كه تازه وارد زندان می شوند و باید مدتی را در آنجا به سر برند كه وضعیتی به مراتب دهشناك دارد. بند 8 محل نگهداری نظامیانی است كه مرتكب جرمی شده اند و به بند نظام معروف است. بند 9 محل نگهداری زندانیان زن و دو بند باقی مانده نیز یكی معروف به بند پاك یك است كه به ظاهر زندانیانی را در بر می گیرد كه وضعیت سالمی داشته و بند پاك 2 كه بیشتر اتهامشان سیاسی است را شامل می شود و به بند سیاسی معروف است. هر چند كه بعضی از متهمین سیاسی در بند های دیگری كه ذكر شد نیز نگهداری می شوند.
علاوه بر قسمت اداری چند دخمه دیگر هم در قسمتی از زندان وجود دارد كه معروف به انفرادی است. نباید اینگونه تداعی شود كه شمارش این بندها به معنای تفكیك و نگهداری زندانیان به نسبت جرم و بزه ارتكابی است. بندها معروف به عباراتی هستند كه ذكر شد اما محتوای آن تركیبی از مجرمین مختلفی است كه محل تردد آنها بجز بندهای قرنطینه و پاك یك، مشترك و همزمان است. از مجموع این بندها 4 بند آن به صورت سالن و مابقی از چندین اتاق تشكیل شده اند.
این گزارش که قسمتی از آن قبلا توسط ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی تهیه و منتشر شده و از طرفی دیگر به منظور عدم طولانی شدن متن تنها به شرح وضعیت شكلی بند پاك 2 و بند 4 كه به صورت اتاقی و نسبت به سایر بندها و ضعیت مناسب تری دارد اشاره میشود. بند پاك 2 سالن مانند و حدود تقریبی آن 7 متر عرض در 17 متر طول می باشد. در انتهای بند نمازخانه كه یك اتاق كوچك است و سرویس بهداشتی وجود دارد. با اینكه كل موجودی تخت های بند، 47 تخت است برای كل زندانیان موجود در این بند یك دوش حمام، 3 دستشویی و 2 شیر آب برای شستن ظروف و البسه وجود دارد. برای مجموع زندانیان این بند یك گوشی تلفن در نظر گرفته شده كه هر نفر در روز تنها 4 دقیقه فرصت مكالمه فقط با شماره هایی دارد كه توسط شخص معینی گرفته می شود و در دفتر مخصوصی ثبت و بایگانی می گردد. برای كل زندانیان این بند یك هواخوری به ابعاد 6×17 متر وجود دارد. نباید كتمان كرد كه وضعیت مورد اشاره بند پاك 2 بهتر از سایر بندهای زندان است و چه بسا زندانیانی وجود دارند كه به خاطر انتقالشان به این بند حاضر به چاپلوسی در برابر زندانبانان هستند و حتی پیشنهاد وقیحانه زندان بانان مبنی بر كنترل رفتار زندانیان سیاسی در قبال انتقال آنها به بند سیاسی ها را می پذیرند. بند 4 نیز از 6 اتاق حدودا 4×3 و یك نمازخانه در انتهای بند تشكیل شده است و در هر اتاق 9 تخت وجود دارد كه یكی از تختها به محلی برای نگهداری ظروف و وسائل عمومی اختصاص یافته و در واقع 8 تخت آن قابل استفاده است، در نمازخانه نیز حدود 20 تخت تعبیه شده است كه در مجموع 68 تخت وجود دارد . هر چند كه ظرفیت قانونی بند 4 بر اساس تختهای هر اتاق 48 نفر است به صورت تقریبی در هر اتاق 8 نفر روی تخت 5 نفر كف اتاق و 2 تا 3 نفر نیز داخل كریدور و نماز خانه می خوابند . جرم این افراد از مواردی همچون قتل و سرقت و تجاوز به عنف تا مهریه و چك و تصادف و سیاسی را شامل می شود . كل زندانیان موجود در بند 4 از یك دوش حمام،3 دستشویی و 3 شیر آب برای شستن ظرف و لباس استفاده می كنند . بهجز شیر حمام كه سرد و گرم است شیرهای آب موجود در دستشویی و روشویی فقط آب سرد دارد كه در فصل سرمای سنندج معمولاً زندانیان شستن لباس و صورت را با انتظاری چند روزه تا هنگام نوبت حمامشان به تاخیر می اندازند .
برای كل زندانیان این بند نیز یك گوشی تلفن وجود دارد كه مثل سایر بند ها تنها فرصتی 4 دقیقه ای در روز به هر نفر جهت تماس با خانواده و آشنایان داده می شود. اسفناكتر از كل این موارد هوا خوری این بند است. بند 4 و5 مشتركاً دارای یك هوا خوری می باشد بهجز بند نظام كه چند سالی ساخته شده است،وضعیت نگه داری سایر زندانیان در سایر بند ها به مراتب بدتر از این دو بند است . هر چند كه چند دوش دیگر نیز در حمام عمومی زندان وجود دارد اما به علت استفاده عمومی زندانیان و ترس از انتقال بیماری معمولاً كمتر ازآن استفاده می شود . كلیه بند ها و قسمتهای مختلف زندان مجهز به دوربین های مدار بسته و بعضی بند ها از نعمت وجود دوربین هایی با قدرت زوم بالا و شنود برخوردار است. وضعیت غذا بسیار تاسف بار و از لحاظ كمی و كیفی مطلقاً جوابگوی نیازهای غذایی زندانیان نیست و فاقد ارزش غذایی است. دستیابی زندانیان به مواد مخدر و قرص های روان گردان در داخل زندان به حدی آسان است كه بعضی از زندانیانی كه سالم وارد زندان شده اند به زعم خود و برای رهایی از تحمل فشار حبس به استفاده از این مواد روی می آورند، این افراد جدای از تعداد فراوان مجرمینی هستند كه آلوده به این مواد وارد زندان می شوند . عدم تفكیك جرائم و نگه داری فله ای و مخلوط زندانیان خطرات جدی و جبران ناپذیر روحی و جسمی را متوجه آنان نموده است ، حتی در بعضی موارد تهدید امنیت جانی زندانیان از جانب مجرمین خطرناك ، قاتلین و اوباش در حد ضرب و شتم های منجر به بی هوشی نیز مشاهده شده است. برنامه ی صدور اجازه ی مرخصی به زندانیان نامرتب و فاقد هیچگونه اصول خاصی است. در این میان مرخصی به زندانیان سیاسی،حق آنها در استفاده از مواد قانونی همچون ماده 38 (عفو مشروط)، استفاده از حق قانونی تفكیك جرم و محل نگه داری مناسب ، انتقال بی مورد زندانیان سیاسی از زندان عمومی به انفرادی های اطلاعات ، استفاده بیشتر از ملاقات حضوری با خانواده،استفاده دلخواه و مناسبتر از تلفن،نشریات و وسایل صوتی نادیده گرفته می شود. وضعیت قضایی پرونده زندانیان و مخصوصاً متهمین سیاسی حكایت از ناعدالتیهایی دارد كه خود داستان مفصل دیگری است. وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان روز به روز رو به وخامت گذاشته که اوضاع از این قرار استدر حالی که بر طبق قوانین خود جمهوری اسلامی زندانیان جرایم خواص باید به صورت مجزا نگهداری شوند، در زندان مرکزی سنندج زندانیان سیاسی در کنار افراد اوباش تحت خطرناکترین شرایط نگهداری می شوند.انواع مواد مخدر به راحتی در زندان سنندج خرید و فروش می شود. هر روز دهها تن از افراد اوباش به این زندان آورده می شوند، چیزی به اسم حقوق زندانی در زندان سنندج وجود ندارد،از سویی دیگر زندانیانی هستند که حامل بیماری و ویروس های خطرناک از قبیل هپاتیت و مریضهای دیگر هستند.
ستاد مرکزی كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني ، ضمن تاکید دوباره نسبت به‌ تداوم بی توجهه سازمان زندانهای ایران نسبت به رسیدگی و توجهه هر بیشتر این ارگان به زندان مرکزی سنندج و وضعیت بد نگهداری زندانیان این زندان و رفتارهای غیر قانونی در قبال کل زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتراض کرده‌ و نهادهای داخلی و بین المللی مدافع حقوق بشر برای حمایت و توجهه هر بیشتر این نهادها را به وضعیت بد نگهداری کل زندانیان زندان مرکزی سنندج جلب میکند.
ستاد مرکزی كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني
 پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر