۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

کاخ سفید با شدید ترین لحن تایید حکم اعدام کشیش ندرخانی را محکوم کرد

article picture


بیانیۀ سخنگوی کاخ سفید دربارۀ محکومیت کشیش یوسف ندرخانی

ایالات متحده با شدید ترین لحن ممکن گزارشهای مربوط به تأیید حکم اعدام کشیش ایرانی، یوسف ندرخانی را توسط مقامات ایرانی، تنها به خاطر خودداری او از نفی اعتقادش به مسیحیت، محکوم می کند. این اقدام مورد تکان دهندۀ دیگری از نقض الزامات بین المللی ایران، تخلف از قانون اساسی و و ارزشهای اعلام شدۀ مذهبی آن کشور به شمار می رود. ایالات متحده در همبستگی با کشیش ندرخانی، خانوادۀ او، و همۀ کسانی که در صدد عمل به فرائض دینی خود بدون ترس از تعقیب و آزار – یکی از حقوق بنیانی و جهانی بشر- هستند، ایستاده است. محاکمۀ کشیش ندرخانی و فرایند صدور حکم برای او نشان دهندۀ بی اعتنایی کامل دولت ایران به آزادی مذهبی است و تداوم اقدام آن را دولت در نقض حقوق جهانی شهروندان خود، هرچه بیشتر به معرض نمایش می گذارد. ایالات متحده مقامات ایرانی را به لغو بی درنگ حکم، آزادی کشیش ندرخانی و نشان دادن تعهد نسبت به حقوق جهانی بشر، شامل آزادی مذهبی، فرا می خواند.

ایالات متحده دعوت خود را از مردم صاحب وجدان و دولتهای سراسر جهان برای تماس با مقامات ایرانی و درخواست آزادی بی درنگ کشیش ندرخانی تجدید می کند.

http://parsdailynews.com/97089.htm
پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر