۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

خبرنگار آلمانی که در زندان رژیم بود :مبارزه برای آزادی ارزش دارد

article picture

مارکوس هل ویگ، خبرنگار آلمانی، در باره مینا احدی
اگر دستشان به او برسد٬ با اولين جرثقيل اعدامش ميکنند

مارکوس هل ويگ خبرنگار"بيلد ام زونتاگ" در آلمان همراه همکار خود که يک عکاس آلماني بود٬ در اوج کمپين جهاني براي آزادي سکينه محمدي آشتياني٬ براي مصاحبه به تبريز رفتند. در جريان مصاحبه که مينا احدي مترجم آنها از طريق تلفن بود٬ اين دو خبرنگار همراه سجاد قادرزاده پسر سکينه و هوتن کيان وکيل سکينه بازداشت شدند. وزير خارجه آلمان "وستروله" به منظور آزادي آنها به تهران سفر کرد و در ملاقاتي با احمدي نژاد به توافق رسيدند که اين دو خبر نگار آزاد شوند. بعداز گذشت حدود سه ماه اين دو خبرنگار از زندان آزاد شدند و به آلمان برگشتند. بعدا سجاد قادرزاده هم آزاد شد. سکينه محمدي آشتياني هنوز در زير حکم سنگسار و اعدام بسر ميبرد. وکيل او هوتن کيان بعد از شکنجه هاي وحشيانه تا کنون کوتاه نيامده است و آخرين حکم او شش سال زندان قطعي است. جمهوري اسلامي اين چهار نفر زنداني بعلاوه سکينه محمدي آشتياني را مجبور کردند که جلو تلويزيون بيايند و بجز هوتن کيان بقيه ناچار شدند عليه خود وعليه مينا احدي حرف بزنند. فيلم اين اعتراف گيري از تلويزيونهاي جمهوري اسلامي از جمله تلويزيون "پرس تي وي" پخش شد.

اکنون بعد از گذشت بيش از يک سال از اين ماجراها خبرنگار آلماني " مارکوس هل ويگ" در اين رابطه کتابي نوشته است. و در مصاحبه هاي متعددي موضوع بازداشت خود و موضوعات مرتبط را مورد بحث و بررسي قرار داده است. در يکي از مصاحبه هاي خود با روزنامه "دي ولت" در مورد مينا احدي هم اظهار نظر کرده است که ترجمه بخشي از اين مصاحبه را اينجا ميخوانيد.

عنوان اين مصاحبه اين است:
مبارزه براي آزادي ارزش دارد

مارکوس ميگويد: از روزي که از ايران بازگشته٬ روزانه خود را با مسائل ايران مشغول ميکند، با ايرانيهاي تبعيدي حرف ميزند و مسائلي را که در زندان تجربه کرده است مرور ميکند. او ميگويد اخيرا خبر احتمال اعدام سکينه را درست در روزهاي نزديک به عيد کريسمس شنيدم٬ البته اين بارميگفتند که ميخواهند بجاي سنگسار او را اعدام کنند. ظاهرا بدليل نبود "وسايل عملياتي لازم" براي سنگسار نميخواهند سکينه را سنگسار کنند. ولي او را ميخواستند به دار بکشند. او به سوالات خبرنگار دي ولت در مورد زندان و شکنجه و زندانيان ديگر پاسخ ميدهد.
خبرنگار در ادامه سوالتش از او در مورد اين ميپرسد که چگونه سفر را ارگانيزه کرد و اينکه در رسانه ها از عدم دقت در سازمان دادن اين سفر صحبت شده است.
يک سوال خبرنگار از او چنين است:
دي ولت:
بويژه براي تعدادي از کساني که اين موضوع را زير نظر داشتند٬ يک امر مورد نقد است و آن ملاقات شما در محل کار وکيل سکينه و وصل شدن تلفني مينا احدي يکي از افراد سرشناس اپوزيسيون حکومت اسلامي٬ که ساکن آلمان است با شما در اين مذاکره است. در حاليکه تهران او را دشمن درجه يک خود و دشمن کشور قلمداد ميکند.

مارکوس هلويگ: مينا احدي براي رژيم در ايران يک دشمن جدي و دشمن درجه يک است که اگر دستشان به او برسد در اولين فرصت و با اولين جرثقيل او را اعدام خواهند کرد. ولي ايران پر است از به اصطلاح دشمنان مملکت. براي اينکه حکومت شما را به عنوان دشمن مملکت نامگذاري کند٬ کار زيادي لازم نيست. از نظر حکومت خيليها دشمن کشور هستند. چطور شد که ما در دفتر وکيل حرف زديم؟ ما يعني عکاس من و من ميخواستيم ملاقات را در يک جايي که شلوغ و محل رفت و آمد زياد مردم است٬ انجام دهيم. اما پسر خانم آشتياني سجاد فکر ميکرد که مطمئن تر اينست که در دفتر کار وکيل اين کار را بکنيم و چون اينرا کسي داشت ميگفت که اهل آنجا بود و روابط و مناسبات را خوب مي شناخت و خودش را هم طبعا نميخواست به خطر بياندازد، ما هم چنين تصور ميکرديم که اين پيشنهاد او قابل اجرا است و همين کا ر را کرديم.

دي ولت: تعدادي از منتقدين ميگويند که شما در اين جريان خودتان را زياد به مشورتها و دستورات مينا احدي بستيد که عضو يک سازمان به اسم حزب کمونيست کارگري ايران است.
مارکوس هلويگ: مينا احدي به اذعان همه٬ تنها کسي است که کمپين جهاني عليه سنگسار در ايران را سازمان داده و به پيش برده است. بهمين دليل غير قابل اجتناب است که کسي که ميخواست روي اين پرونده کارکند٬ بايد با او تماس ميگرفت. بايد با او حرف ميزدم و بايد با او در مورد برنامه خودم مشورت ميکردم. اينکه مينا احدي بدليل سرگذشت خود و زخمي که از حکومت خورده بعنوان يک مبارز برجسته عليه حکومت که رژيم اسلامي او را تعقيب ميکند٬از سوي ناظرين خارجي اينگونه قلمداد ميشود که علائق ديگري جز اهداف مورد نظر من تعقيب ميکند. ممکن است اينطور باشد ولي اين اهداف ديگر کدام ها هستند؟ من نميتوانم بگويم. در عين حال بايد اضافه کنم که او تنها کسي نبود که از اپوزيسيون ايراني من با آنها حرف زده و مشورت کرده ام. احدي بديهي است که خود را بعنوان رهبر کمپين عليه حکومت اسلامي در سطح علني قرار ميدهد٬ ديگراني که من با آنها حرف زده بودم بنظر ميرسد که در خفا و ساکت نقد ميکنند و بهمين دليل در سطح علني مطرح نيستند.

. مصاحبه مارکوس هلويگ با روزنامه دي ولت آلمان
http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article13869338/Es-lohnt-sich-fuer-die-Freiheit-zu-kaempfen.html
مارکوس هل ويگ خبرنگار روزنامه " بيلد ام سونتاگ" بعد از يکسال کتابي منتشر کرده و در مورد تجارب تلخ خود در زندان جمهوري اسلامي و رفتار وحشيانه با زندانيان حرف زده است. کميته بين المللي عليه سنگسار از افشاگريهاي اين خبرنگار آلماني در مورد سياهچالهاي جمهوري اسلامي استقبال ميکند و يکبار ديگر همگان را به مبارزه فعال عليه جنايات و سنگسار و وحشيگريهاي حکومت اسلامي فرا ميخواند.
کميته بين المللي عليه سنگسار
۲۲ فوريه ۲۰۱۲


لینک زیر:روایت خبرنگار آلمانی از شرایط وحشتناک زندان در ایران

http://parsdailynews.com/96295.htm
  به پارس دیلی نیوز
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر