۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

تهدید خانوادە فعال دانشجویی و مدنی کُرد توسط اطلاعات

article picture


پس از اینکه فعال دانشجویی کُرد به دلیل تهدیدات امنیتی توسط سازمان‌های حکومتی از ایران خارج شد، اکنون خانواده‌ی وی از سوی نهادهای مذکور تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش ارسالی فعالان حقوق بشر شهرستان قروه به آژانس کُردپا، سهراب کریمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی و از فعالین دانشجویی و مدنی کرد کە سابقە چندین مورد بازداشت و صدور حکم غیر قانونی را در کارنامە خویش دارد، بعد از احضار و اقدام بە بازداشت وی توسط نیروهای امنیتی شهر قروە، متواری و بالاجبار هفتە گذشتە از ایران خارج و در یکی از کشورهای همسایە پناە گرفتە است. اما نهادهای امنیتی با متهم نمودن خانوادە و تنی چند از دوستان نزدیک وی بە فراری دادن ایشان، آنان را تهدید بە بازداشت نمودەاند.


سهراب کریمی پیشتر نیز در جریان مراسم ١٦آذر سال ٨٦ دستگیر و بە مدت ٧٦ روز در بند ٢٩٠ زندان اوین در بازداشت بە سر برد، سپس بر اساس مادە ٥٠٠ و مادە ٦١٨ قانون مجازات اسلامی بە ٧٤ ضربە شلاق و ٥ سال زندان تعزیزی محکوم گردید کە در دادگاە تجدیدنظر بە زندان تعلیقی و جریمە نقدی کاهش یافت.
این فعال داشجویی بعد از اعتراضات ٨٨ بارها احضار و مورد بازجویی و مدت‌های مدیدی بە صورت مخفیانە زندگی می‌کرد.
نامبردە کە کاندیدای انتخابات مجلس نهم بود علاوە بر رد صلاحیت توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات، توسط نهادهای امنیتی نیز مورد تهدید قرار گرفتە بود.
 پارس دیلی نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر