۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

دولتی که در دهان امام زد
در جنگِ ماندن و رفتنِ وزیر اطلاعات کار به لشکر کشی کشیده. نیروهای آقا اعم از پاچه‏گیر و سیاهکار و کرکری‏خوان به وظایف خود عمل کرده‏اند. از کفن پوشان که خبری نیست برای مهمِ سرکوب، به سوریه اعزام شده‏اند. نیروهای دولت که در نبرد با ملت در جاخالی دادن متخصص شده‏اند تا اینجا با ویراژ در رفته‏اند. سنگپرانیهای مکتبی آنها هم هیچ سر عمامه پیچیده‏ای را نشکسته. آبرویی وجود ندارد که دو طرف نگران ریختن یا ماندنش باشند.
حالا با اینهمه کُشتی، مهم نیست وزیر اطلاعات بماند یا برود مهم اینجاست نظامی که امام‏اش فریاد می‏زد در دهان دولت می‏زند، دولتِ خودش در دهانِ امام‏اش زد.
از وبلاگ عبدالقادر بلوچ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر