۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

گزارش نقص حقوق اقوام درفروردین ماه 1390

این گزارش در محدوده ماده 2 و 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و بیانگر موارد نقص آزادی اقوام ایرانی میباشد و از آنجایکه تهیه این گزارش با تکیه بر اخبار و اطلاعات منتشره در رسانه های گروهی می باشد و از طرفی نیز دسترسی به موارد نقض حقوق اقوام در ایران بدلیل سانسور گسترده دولتی میسر نمیباشد لذا این گزارش تنها بازگو کننده بخش ناچیز از موارد نقص حقوق اقوام در فروردین ماه ایران میباشد.
تعداد/مورد
موضوع
ردیف
7
قتل شهروندان بوسیله مامورین                     
1
4
اعدام
2
5
انتقال زندانی به سلول انفرادی                              
3
1
انتقال زندانی به اداره اطلاعات                     
4
38
انتقال به زندان                                        
5
1
احضار فعال کارگری به دادگاه                         
6
1
اخراج استاد از دانشگاه                            
7
---
اعتصاب شهروندان و کارکنان                      
8
---
استمداد والدین زندانی                                
9
48
بازداشت شهروندان                                   
10
20
بازداشت فعالین محیط زیست
11
1
بازداشت فعالین مذهبی                              
12
2
بازداشت فعالین فرهنگی                            
13
1
بازداشت فعالین مدنی
14
6
بازداشت فعالین کارگری و صنفی       
15
4
بازداشت دانشجویان                                 
16
7
بی خبری از زندانیان سیاسی                       
17
8
پلمپ مجموع فرهنگی                               
18
1
پیام زندانی سیاسی از زندان                 
19
5
تجمع اعتراضی                                      
20
2
تفهیم اتهام زندانی                                    
21
7
تهدید کارخانه به دلیل یارانه ها
22
---
ناپدید شدن دانشجویان                               
23
2
نقص حقوق زندانی 
24
---
نقص حقوق دانشجویی                               
25
---
تبعید زندانی                                         
26
3
حمله مامورین به جشن های نوروزی
27
4
حکم زندان فعال سیاسی                                 
28
2
فعال حقوق بشر محکوم به زندان                 
29
7
زندانی آزاد شده به قرار وثیقه                    
30
6
شکنجه توسط مامورین در بازداشتگاه           
31
3
کشته شدن مامورین
32
2
محرومیت زندانی از درمان                      
33
1
ممنوعیت با انتقال زندانی از انفرادی            
34
---
ممنوعیت دفن و مراسم                      
35
4
مجروح شدن شهروندان بوسیله مامورین  
36
2
محکومیت به اعدام                          
37
7
محکومیت به زندان بیش از 10 سال      
38
2
کشته شدن زندانی زیر شکنجه
39
---
خود کشی شهروندان از فقر                
40
--
خودکشی زندانی
41

 نقض حقوق بشراقوام  در ایران توسط نهادها ی 1- امنیتی 2 - انتظامی  3- اطلاعاتی 4- حراست دانشگاه ها و دادگاه ها صورت می گیرد.


حکم اعدام و اجرای ان توسط دادگاه انقلاب و اجرای ان توسط اداره کل زندانها و اجرای احکام صورت می گیرد .
شکنجه زندانیان ودستگیر شدگان در پاسگاهای نیروی انتظامی و اداره اگاهی نیروی انتظامی و اداره اطلاعات و مسئولین زندان و بازجویان صورت می گیرد .
قتل و مجروح شدن شهروندان و کولبر ها توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و سپاه پاسداران صورت می گیرد .
اخراج دانشجو و محرومیت از تحصیل با هماهنگی حراست دانشگاه و دادگاه انقلاب می باشد .
ناپدید شدن فعالین سیاسی و مدنی . کارگری .دانشجوئی . زنان . و خانواده های زندانیان سیاسی توسط نیروهای اطلاعاتی بدونه اخذ دستگیری از دادسراو یا دادگاه انقلاب و بصورت خود سر دستگیر و به مکانهای نامعلومی برده میشوند و حتی خانواده های ناپدید شدگان از محل انها هیچگونه اطلاعی ندارند .


آرش ناجی
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر