۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

سرکوب زنان آزاده محکوم استسرکوب زنان آزاده محکوم است
ماده نهم کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

1-دولتهاي عضو به زنان، حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خود بخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.

سرکوب زنان آزاده محکوم است
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 
زنان فعال و جمهوری اسلامی ایران

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:
پریس کی نژاد فعال حقوق بشر، سخنگوی کانون حقوق بشر و روابط بين الملل ال ياسين
مروری بر وضعیت زنان فعال و دلایل برخورد با آنان در ایران
روناک ایازی: مدافع حقوق بشر و مسئول کمیته دفاع از حقوق زنان
بررسی بازداشت و زندان زنان آزاده  در ایران
داستانخوانی : میترا درویشیان، نویسنده و فعال حقوق بشر
 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran
  
زمان شنبه 21 مای  ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر