۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

فراخوان، اعتراض به جمهوری اسلامی در مقابل سازمان جهانی کار -پنجشنبه 9 ژوئن

article picture

مردم آزاده ،فعالین سیاسی _اجتماعی عدالت طلب وآزادیخواه ،هواداران وفعالین جنبش کارگری

همانگونه که مطلع هستید سازمان جهانی کار ، اجلاس سالانه خود را طبق روال در شهر ژنو برگزار میکند ،در این جلسات در مورد روابط و اجرای قوانین کار در کشورهای مختلف توسط نماینده دولت ها ،نمایندگان کارفرمایی ونمایندگان کارگری بحث وتبادل نظرانجام میشود ،دراین رابطه و در جهان کنونی معمولا حقوق کارگران وزحمتکشان است که پایمال میشود وطبق معمول کارگران وزحمتکشان ایران هیچ نماینده ای برای رسانیدن صدای اعتراض خود در این اجلاس ندارند ،حکومت ضد کارگری و ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران هرساله بصورت نمادین سه گروه ازنمایندگان وابسته به خود را به این جلسات اعزام میدارد وبا وقاحت تمام در مقابل اعتراضات به نقض مستمر حقوق کارگران ومزد بگیران وعدم رعایت مقاوله نامه های سازمان جهانی کار به درغگویی و دادن وعده های دروغین متوسل میشود.جمهوری اسلامی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (وارد شدن به بازار آزاد جهانی و کسب سود بیشتر برای تجار محترم !!!!!وغارت بیشتر مردم ایران) احتیاج به تاییدیه سازمان جهانی کار دارد.
اعتراضات کارگران وزحمتکشان در ایران ،نامه های اعتراضی وافشاگرانه نمایندگان تشکلات مستقل کارگری که با موج سرکوب وحشیانه رژیم حاکم در زندان و تبعید هستند،اعتراضات اتحادیه های بین المللی در همبستگی با کارگران ایران،اعتراضات پیگیر فعالین کارگری _سیاسی_اجتماعی ایرانی در خارج از کشور، تا کنون توانسته رژیم غارتگر و آزادی ستیز را افشاء نموده ومانعی شود برای رسیدن به اهداف ضد انسانی حکومت اسلامی ،باید این حرکت های اعتراضی تداوم یابد.سال 2011 صدمین اجلاس سالانه در ماه ژوئن در ژنو برگزار میشود ،سندیکاهای فرانسوی در اقدامی مترقی و انترناسیونالیستی در همبستگی کارگری، یک اتحاد عمل بنام (" کلکتیو حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه " در فرانسه)را تشکیل و روز 9 ژوئن راجهت حمایت وهمبستگی با کارگران و زحمتکشان ایران به تمامی فعالین کارگری و سیاسی واجتماعی فراخوان داده اند.ما از این فراخوان به گرمی استقبال ،و جهت همکاری مجوزهای لازم برای گردهمایی آنروز را تهیه نموده ایم.
بدینوسیله از کلیه احزاب ،سازمانها،گروه ها ،فعالین کارگری دعوت مینماییم روز 9 ژوئن در این مراسم اعتراضی شرکت نمایند.

نابود باد سرمایه داری در جهان ،نابود باد حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران.
پیروز باد مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران برای رسیدن به آزادی وعدالت اجتماعی.
برقرار باد همبستگی بین المللی برای رسیدن به عدالت ،صلح ،آزادی.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران _سوییس
زمان :پنجشنبه 09_06 _ 2011از ساعت 11 صبح الی 16 بعد از ظهر

مکان : Place des Nations_
1202 Genève- _swiss
تماس:
kargar1357@hotmail.com
سایت ها : http://jonbeshdartabeed.blogspot.com
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm
گزارش ارسالی، ستار رحمانی
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر