۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

دو کودک دبستانی از مدرسه اخراج شدنددو کودک در نجف آباد از مدرسه اخراج شدند. این اخراج پس از آن انجام شد که طیّ بخش پرسش و پاسخ سخنرانی رئیس پلیس برای پدران و مادران، والدین دو کودک در برابر اهانت های مطرح شده علیه آئین بهائی هنگام صحبت از فساد اخلاقی، از عقاید خود دفاع کردند. وقتی اهانت ها شدّت گرفت، تعدادی از والدین مسلمان که حاضر بودند، به دفاع از بهائیان برخاستند. پس از جلسه، والدین به مسئولان مدرسه و دفتر حراست آموزش و پرورش که از سوی مدیریت مدرسه به آن ارجاع داده شده بودند، دربارۀ رفتار رئیس پلیس شکایت کردند. روز بعد آنها را در جریان اخراج قرار دادند. وقتی دوباره به دفتر حراست آموزش و پرورش رفتند، به آنها گفته شد بهائیان حقّ سخن گفتن دربارۀ دین شان را ندارند، دیگر والدین حاضر در جلسه نباید از بهائی بودن آنها مطّلع می شدند و این به خاطر خود بهائیان بود تا از خجالت و آشفتگی حفظ شوند. والدین پس از آن به دفتر حراست کلّ آموزش و پرورش در اصفهان ارجاع داده شدند که مراجعات مکرّرشان برای ملاقات رئیس آن دفتر بی نتیجه مانده است. اخراج ها تأیید شد و به والدین گفتند کودکان خود را در مدرسای دیگر ثبت نام کنند.
 پارس دیلی نیوز
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر