۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

فشار ها هر روز بر زندانیان و خانواده های بهاییان شیراز زیادتر میشود

article picture

گزارش دریافتی:اکنون بیش از 2ماه و حدود 65 روز از بازداشت بهاییان شیراز میگذرد و طبق گفته ی خودشان آنها 2ماه بازداشت موقت دارند اما هنوز هیچ خبری راجع به پرونده نداده اند و این هم یکی دیگر از غیر قانونی بودن کارهایشان. و اینکه دیروز در تاریخ 19/1/91 تعدادی از زندانیان بهایی شیراز آقایان کاووس صمیمی،کامبیز حبیبی،مژگان عمادی و فرشید یزدانی را دوباره به بازداشتگاه پلاک 100 اطلاعات برگرداندند اما برای چه چیز هیچ کس نمیداند ولی انگار دوباره میخواهند بازجویی کنند و اینکه در خود زندان هم به بهاییان گفته شده که حق ندارند هیچ ارتباطی با زندانیان داشته باشند و با آنها صحبت کنند و همچنین گفته شده خرج و مخارج خود را از دیگران جدا کننند مبادا ارتباطی با آنها داشته باشند چون برایشان گران تمام میشود. و به گفته ی خودشان قرار بوده در تاریخ 20/1/91 به خانواده ها بگوییند که تکلیفشان چیست اما باز گفتند تحقیق تمام نشده است.


اخبار مربوط در لینک های زیر
http://parsdailynews.com/97323.htm
http://parsdailynews.com/98247.htm
http://parsdailynews.com/96412.htm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر