۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

محکومیت گودرز و روفیا بیدقی شهروندان بهایی به یک سال زندان و سه سال تبعیدگودرز بیدقی بهایی به یک سال حبس تعزیری و ۳ سال تبعید از استان سمنان محکوم شده است.
بیدقی بهایی ساکن سنگسر در استان سمنان به یک سال حبس تعزیری و ۳ سال تبعید از استان سمنان محکوم شده است.
به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» اتهام گودرز بیدقی در دادنامه «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
وی پیشتر در اسفند ماه سال ۸۸ در سمنان بازداشت شده بود.
دختر وی، روفیا بیدقی نیز به جرم تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به یک سال حبس محکوم شده است. وی پیشتر در آبان ماه سال ۸۹ در مغازه خود بازداشت شده بود.
محل کسب این خانواده نیز بدون ذکر دلیل از فروردین ماه ۹۰ پلمپ شده است و جواز آن باطل شده است.
منبع:خانه حقوق بشر ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر